Vesti

У складу са чланом 33. Закона о јавној својини ("Сл. гласник РС", бр.72/11, 88/13, 105/14, 104/16 (др. закон), 108/16, 113/17 и 95/18–у даљем тексту: Закон), Уредбе о одређивању опреме веће вредности и утврђивању случајева и услова под којима се покретне ствари из јавне својине могу отуђивати непосредном погодбом ("Сл. гласник РС", број 53/12), члану 78. Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/16 и 95/2018 аутентично тумачење), Комисија за отуђење средстава јавне својине Дома здравља „Стари град“


Објављује поступак

отуђења средстава јавне својине непосредном погодбом


 1. Назив органа и корисника које отуђује средство из јавне својине: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, Београд.


 1. Ближи подаци о поступку отуђења: опрема се отуђује непосредном погодбом. 1. Опис опреме која се отуђује:

  1. AXIOM ICONOS R 100 SIEMENS, набављен 11.08.2003. године, уређај је исправан и у функционалном стању; РТГ цев OPTI 150/30/50HC-100 серијски број 434243, инверторска јединица (INVERTER,CPL.01175293) и ТВ камера (Videomed DIC 7018927) нови од августа 2016. године.

 2. Услови под којима се опрема отуђује:

  1. најповољнији понуђач је обавезан да демонтажу РТГ уређаја изврши у року од највише 5 радних дана од дана закључења уговора о купопродаји:

  2. најповољнији понуђач је обавезан да у року од најдуже 5 радних дана после демонтаже уређаја достави валидну документацију за одјављивање уређаја код Директората за радијациону и нуклерану сигурност и безбедност Србије.

  3. цена услуге демонтаже и одвожења уређаја не може да буде већа од почетне цене по којој се уређај продаје.

 1. Критеријум за избор најповољнијег понуђача: највиша понуђена цена.6. Начин, време и место за достављање писаних понуда за учешће у поступку:

6.1. Понуде се могу достављати-предати непосредно, у Дому здравља „Стари град“, Симина бр. 27 у писарници на VII спрату, путем поште на адресу Дома здравља „Стари град“, Симина бр.27, 11000 Београд и путем електронске поште на електронску адресу: dzstarigrad@sbb.rs најкасније до 18.10.2019. године до 9:00 сати.

6.2.Понуде које на било који од начина из Тачке 7.1 буду достављене-примљене после 9:00 сати дана 18.10.2019. године сматраће се неблаговременим и неће бити разматрене.


7. Комисија ће понуде се разматрати и преговарати са понуђачима до 18.10.2019. године у 10:00 сати.


8. Почетна, најнижа цена покретних ствари у непосредном преговарању:

  1. за РТГ : 100.000,00 динара.


9.1. Одлука о изору најповољнијег понуђача ће бити донета 18.10. 2019. године.

9.2. Уговор о купопродаји покретних ствари у јавној својини ће бити закључен у року од 3 дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача
ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ СЕЗОНСКОГ ГРИПА


ВАКЦИНАЦИЈА ЈЕ У ТОКУ МОЛИМО ВАС ДА СЕ ЈАВИТЕ СВОМ ИЗАБРАНОМ ЛЕКАРУ.
ОГЛАШАВА ПОСТУПАК ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ОТУЂЕЊЕ СРЕДСТАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕПродаје се рендген апарат:
AXIOM ICONOS R 100 SIEMENS
За све детаље о продаји кликните на ПДФ документ


4826-1СВЕТСКИ ДАН СРЦА


БУДИ ХЕРОЈ СВОГА СРЦА”

Светски дан срца, установљен од стране Светске федерације за срце, представља глобалну кампању током које појединци, породице, локалне заједнице и владе широм света учествују у промовисању заједничке одговорности за здравље срца свих нас, као и здравог начина живота у циљу очувања и унапређења здравља појединца и друштва. Обележава се 29. септембра сваке године и представља симбол светске платформе за борбу против кардиоваскуларних болести.

Комплетан текст можете прочитати кликом на ПДФ докуменз


Светски дан срцаСистематски прегледи деце

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПАЦИЈЕНТЕ

Од 01.09.2019. године систематски прегледи деце се НЕЋЕ радити у школама на територији општине “ Стари град”.

Превентивне – систематске прегледе и вакцинацију

ОБАВЉА ИЗАБРАНИ ПЕДИЈАТАР

по утврђеном распореду У ДОМУ ЗДРАВЉА "СТАРИ ГРАД" - САВЕТОВАЛИШТЕ – ОРДИНАЦИЈА 203.

О НАЧИНУ РАДА БИЋЕТЕ ОБАВЕШТЕНИ ПИСАНИМ ПОЗИВИМА ИЛИ ТЕЛЕФОНСКИМ ПУТЕМ.

СВЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ МОЖЕТЕ ДОБИТИ ОД ВАШЕГ ИЗАБРАНОГ ПЕДИЈАТРА ИЛИ НА БРОЈ ТЕЛЕФОНА ШКОЛСКЕ АМБУЛАНТЕ: 011/ 3215-722

 

www.dzstarigrad.org                                  УПРАВА ДОМА ЗДРАВЉА "СТАРИ ГРАД"
< Predhodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


© 2009. Sva prava zadržava vlasnik sajta - Dom zdravlja Stari grad.
Sajt kreirao WebLine. Nekretnine