Vesti

Промене у раду на издвојеним локацијама

Списак телефона и адреса амбуланте за здравствену заштиту одраслих

Све издвојене амбуланте за здравствену заштиту одраслих имају по 2 фиксне линије :

Амбуланта „Венизелосова“ ( 6 тимова лекар-сестра)
Венизелосова 1 ( угао са Жоржа Клеменсоа )
011 3226 354
011.3288.144
      
-----------         
Амбуланта „Дубровачка
( 7 тимова лекар-сестра)
Дубровачка 26 ( угао са Солунском )
011 2635 306
011 2633 931

-----------         
Амбуланта „Коста Стојановић“ 
( 6 тимова лекар-сестра)
Косте Стојановић 2 ( угао са Палмотићевом )
011 3221 554
011.2182.300

-----------         
Амбуланта „Топличин венац
( 5 тимова лекар-сестра)
Топличин венац 29 ( угао са Поп Лукином )
011 2635 344
011.3288.659

----------Амбуланта СИМИНА ( 12 тимова лекар-сестра)
Симина 27 ( угао са Доситејовом )


ПРИЈЕМ 1 ( 4 тима лекар сестра )    
просторија 603 (6. спрат)
011 3215 743

         
ПРИЈЕМ 2 ( 4 тима лекар сестра ) 
просторија 606 ( 6. спрат )
011 3215 709    
   
ПРИЈЕМ 3 ( 2 тима лекар сестра )  
просторија 613 (6. спрат) 
011 3215 672


ПРИЈЕМ 4 ( 2 тима лекар сестра ) 
просторија 306 (3. спрат) 
011 3215 783

Нестанак струје - Петак 22 јул од 08:30 до 14:30У петак, 22.07.2016,

централни објекат Дома здравља у Симиној 27
неће имати струју у периоду од 8.30 до 14.30

a здравствена амбуланта Дубровачка 26 на дорћолу
од 12.00 до 14.00

због радова које изводи Електродистрибуција Београд.

Лабораторијска дијагностика 22.07.2016. неће примати пацијента.
Ултразвучна дијагностика 22.07.2016. неће примати пацијенте.
Офталмологије неће примати пацијенте до 16:00 часова.
Физикална медицина (електро терапија) неће примати пацијенте до 16:00 часова.


Молимо вас да имате разумевања због померања заказаних прегледа и услуга за тај дан.
Упис у средњу школу

Поштовани пацијенти,

Уплату за издавање лекарског уверења за упис у средњу школу

у износу од 360 динара можете извршити на следећи број рачуна:

840-752761-05

Дом здравља Стари град
КОНТРОЛА АКРЕДИТАЦИЈЕ

Извештај спољашњих оцењивача о трећој редовној посети за Дом здравља Стари град

Извештај спољашњих оцењивача отрећој редовној посети

за дом здравља

Стари Град

Београд, 02.06.2016.

Рeдoвнa пoсeтa здрaвствeнoj устaнoви спрoвoди сe у склaду сa зaкoнoм , нaкoн гoдину дaнa oд спoљaшњeг oцeњивaњa, a зa врeмe пeриoдa трajaњa aкрeдитaциje здрaвствeнe устaнoвe.

Здрaвствeнa устaнoвa Дом здравља Стари Град стeклa je aкрeдитaциjски стaтус нa пeриoд oд 7 гoдина, и дoдeљeн joj je сeртификaт брoj A-74-09/2012.

Рeдoвнa пoсeтa je oбaвљeнa 06.04.2016.гoдинe .

Спољашњи оцењивач:

1. Јасмина Пеуља-Вукобратовић

3 Посета:

Трећа редовна посета дому здравља Стари град одвијала се у тренутку окончања вишемесечне блокаде рачуна установе изазване тужбама „тржишних“ стоматолога. Иако је било за очекивати, да су не само активности на унапређењу квалитета умањене већ  и обим пружених здравствених услуга, током посете уверили смо се управо у супротно. Брижљиво припремљени докази, разговор са тимовима и руководством и обилазак установе потврдили су континуирану, планирану и промишљено вођену политику сталног унапређења квалитета.

Вође тимова, координатор за акредитацију, руководство и запослени у целини, презентовали су нам највише домете и резултате које вишегодишња примена акредитацијског процеса доноси једној здравственој установи.

Тимски дух и позитивна енергија која се осећа у целој установи, као и високо постављени циљеви за наредни период, обележје су средине где квалитет више није само чин већ прераста у  навику. Уз велико уважавње за постигнуто и очекивањаза  даље унапређење квалитета, похваљујемо пример добре праксе акредитацијског процеса.

МОЈ ДОКТОР од 18. маја


Од 18. маја 2016 на подручју града Београда креће са радом нови
Интегрисани Здравствени Информациони Систем - ИЗИС

Могуће je да ће у почетних месец дана бити мањих потешкоћа,
Хвала на разумевању.


Новине које ће се уводити у наредном периоду су

1. Електронски рецепт  
2. Електронски упут      
3. Јаван распоред рада лекара и уређaја
( за период од месец дана )

Званична презентација
https://www.mojdoktor.gov.rs/

Кликом на мапу која је пред вама добијате мапу  Србије
https://www.mojdoktor.gov.rs/map
У левом менију потражите Установу - Дом здравља Стари град и проверите слободне термине.

Слободне термине можете проверити и телефоном,
а заказивање се до даљњег ради на исти начин као и до сада.


© 2009. Sva prava zadržava vlasnik sajta - Dom zdravlja Stari grad.
Sajt kreirao WebLine. Nekretnine