Јавне набавкеNabavka laboratorijskih reagenasa- JN 2D/20:
---------------------------------------------------------------------------------
Nabavka laboratorijskih reagenasa- JN 2D/20:

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=2878317&idp=2878313&vz=2JN MV 1U/20JN MV 8D/20JN MV 7D/20


16.06.2020
------------------------------------------------------


Набавка санитетског и  дезинфекционог материјала по партијамаJN MV 5D/20

JN MV 5D/20
Nabavka laboratorijskog potrošnog materijala po partijama
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/OdlukaOObustaviPostupka.aspx?idp=2765672&vz=2 

15.06.2020
-------------

JN MV 5D/20
Nabavka laboratorijskog potrošnog materijala po partijama


http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idp=2765672&vz=2 

15.06.2020
-------------

Набавка   лабораторијског потрошног материјала

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PitanjaIOdgovoriKonkursna.aspx?idp=2765686&vz=2
11.06.2020

 http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idp=2765672&vz=2

03.06.2020JN MV 2D/20


Набавка санитетског и дезинфекционог материјала по партијама

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/OdlukaOObustaviPostupka.aspx?idp=2733876&vz=2

22.05.2020JN MV 4D/20

JN MV 4D/20
Nabavka filmova za mamografiju i filmova za štampač za digitalne RTG snimke
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idp=2746823&vz=2

28.05.2020
-------------------------------------------------------------------------------------------


Набавка филмова за мамографију и дигиталне РТГ снимке

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idp=2746823&vz=2

19.05.2020


JN MV 3D/20JN MV 2D/20JN OP 1D/20


Одлука о додели уговора


JN MV 11D/19 Nabavka filmova za štampanje digitalnih RTG snimaka


Digitalni filmovi odlukaPoziv

Konkursna-Sanitet

Pojašnjenje

Produženje roka

Pojašnjenje-utorak 22 oktobar

Konkursna Sanitet izmena

Produženje roka za izmenu

Izmena dokumentacije

Izmena dokumentacije

Produženje

Izmena i dopuna

Pojašnjenje - utorak 29. oktobar

Pojašnjenje - utorak 29. oktobar - 277

Odluka o obustavi postupka

Odluka o dodeli ugovora 6 novembar 2019

Odluka o dodeli ugovora 6 novembar 2019


JN MV 2R/19РАДОВИ НА ХИДРАНТСКОЈ МРЕЖИ

Одлука о додели уговора

20.09.2019


http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=2470345
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=2470368&idp=2470345&vz=2
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=2470359&idp=2470345&vz=2

06.09.2019

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- JN MV 9D/19Набавка дезинфекционог потрошног материјала по партијама

10.07.2019


08.07.2019

01.07.2019


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- JN MV 1R/19JН MВ 1Р/19 - Санација надстрешице (Добрачина бр. 53)

26.06.2019 године

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idp=2379462&vz=2
17.06.2019 године

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- JNMV 7D/19JН OП 1Д/19ЈН ОП 2Д/19ЈН МВ 1У/19ЈН МВ 6Д/19


Набавка санитетског и медицинског потрошног материјала по партијама:


07.03.2019

Набавка санитетског и медицинског потрошног материјала по партијама:26.02.2019ЈН МВ 3Д/19

Обустава поступка набавке санитетског материјала и дезинфекционих средстава
14.02.2019

Додела уговора

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idp=2198310&vz=2

21.02.2019JN MV 5D/19JN MV 2D/19ЈН МВ 1Д/19

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности добара сервера

ЈН МВ 1Д/19

06. фебруар 2019

Одлука о додели уговора


19.02.2019ЈН МВ 12 Д/18ЈН МВ 6У/18

Набавка услуга осигурања


Позив

Осигурање


ЈН МВ 11 Д/18ЈН МВ 6Д/18JN 3Д/18JN MV 2Д/18JN MV 9Д/18JN MV 1D/18


КД - Ултразвучни уређај - !Д - 18


JN MV 1D/18ЈН ОП 1Д / 18План јавних набавки 2018

План јавних набавки 2018
http://portal.ujn.gov.rs/Planovi/PlanJavneNabavke.aspx?idd=118515
27.12.201716Д/17JN MV 4У/17JN MV 3У/17ЈН МВ 20Д/17


Конкурсна документација за ЈН МВ УПС систем за непрекидно напајање струјом
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1584119
11.08.2017


Конкурсна документација за ЈН МБ УПС


19Д/17ЈН МВ 8Д/17ЈН МВ 9Д/17JN MV 2У/17

Услуга одржавања здравственог информационог система 2У/17

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1461670
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=1461678&idp=1461670&vz=2
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=1461730&idp=1461670&vz=2


 измена и допуна конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/IzmenaKonkursneDokumentacije.aspx?idd=1464910&idp=1461678

Одлука о закључењу оквирног споразума

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/OdlukaODodeliOkvirnogSporazuma.aspx?idd=1473065&idp=1461670&vz=2
05.05.2017JN MV 1У/17ЈН МВ 14Д/17.

Јавна набавка санитетског и дезинфекционог материјала
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1438129
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=1438140&idp=1438129&vz=2
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=1438170&idp=1438129&vz=2
06.04.2017

Набавка санитетског дезинфекционог материјала 14Д/17
Одлука о обустави поступка
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/OdlukaOObustaviPostupka.aspx?idp=1438129&vz=25Д/1713Д/17

Јавна набавка канцеларијског материјала, штампаних образаца и тонера
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1432517
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=1432530&idp=1432517&vz=2
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=1432689&idp=1432517&vz=2
03.04.2017
Појашњење
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PitanjaIOdgovoriKonkursna.aspx?idd=1439777&idp=1432530
07.04.2017
Одлука о оквирном споразуму и обустави
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/OdlukaODodeliOkvirnogSporazuma.aspx?idd=1443505&idp=1432517&vz=2
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/OdlukaOObustaviPostupka.aspx?idd=1443525&idp=1432517&vz=2
11.04.2017
Одлука о додели уговора по оквирном споразуму
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=1533353&idp=1432517&vz=2
23.06.2017
Oдлука о додели уговора по другом оквирном споразуму
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=1554706&idp=1432517&vz=2
 http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=1554715&idp=1432517&vz=2-
13.07.2017
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=1607197&idp=1432517&vz=2
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=1607207&idp=1432517&vz=2
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=1607220&idp=1432517&vz=2
06.09.2017
Одлука о додели уговора
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=1660729&idp=1432517&vz=2
26.10.2017
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=1811279&idp=1432517&vz=2

07.03.20186Д/17ОП 2Д/17JН МВ 12Д/174Д/17

Набавка санитетског и медицинског материјала
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/OdlukaOObustaviPostupka.aspx?idd=1390589&idp=1371549&vz=2
02.03.2017
Одлука о закључењу оквирног споразума
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/OdlukaODodeliOkvirnogSporazuma.aspx?idd=1391021&idp=1371549&vz=2
03.03.2017

Питања и одговори
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PitanjaIOdgovoriKonkursna.aspx?idd=1525340&idp=1371579
16.06.2017
Одлука о додели уговора по оквирном споразуму
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=1531595&idp=1371549&vz=2
22.06.2017

Одлука о додели уговора по оквирном споразуму
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=1650827&idp=1371549&vz=2
Oдлума о обустави
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/OdlukaOObustaviPostupka.aspx?idd=1650926&idp=1371549&vz=2
17.10.2017
Додела уговора
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=1715916&idp=1371549&vz=2
15.12.2017
Одлука о додели уговора
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=1780366&idp=1371549&vz=2
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=1780390&idp=1371549&vz=2
Одлука о обустави поступка
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/OdlukaOObustaviPostupka.aspx?idd=1780418&idp=1371549&vz=2
20.02.2018
Одлука о додели уговора
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=1844275&idp=1371549&vz=2
30.03.2018
Одлука о додели
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=1845740&idp=1371549&vz=2
Одлука о обустави
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/OdlukaOObustaviPostupka.aspx?idd=1845769&idp=1371549&vz=2

30.03.2018

3Д/17

Набавка канцаларијског материјала, штампаних образаца и тонера
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1383802
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=1383818&idp=1383802&vz=2
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=1383835&idp=1383802&vz=2
24.02.2017

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/IzmenaKonkursneDokumentacije.aspx?idd=1390783&idp=1383818

02.03.2017
Обавештење о продужењу рока и измени набавке канцаларијског материјала, штампаних образаца и тонера
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOProduzetkuRokaZaPodnosenjePonudaPrijava.aspx?idd=1392443&idp=1383802&vz=2
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/IzmenaKonkursneDokumentacije.aspx?idd=1392303&idp=1383818
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/IzmenaKonkursneDokumentacije.aspx?idd=1392324&idp=1383818
03.03.2017
Одлуке
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/OdlukaODodeliOkvirnogSporazuma.aspx?idd=1407442&idp=1383802&vz=2
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/OdlukaOObustaviPostupka.aspx?idd=1407651&idp=1383802&vz=2
15.03.2017

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/OdlukaODodeliOkvirnogSporazuma.aspx?idd=1410075&idp=1383802&vz=2

17.03.2017
Одлука о додели уговора по оквирном споразуму
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=1532186&idp=1383802&vz=2
22.06.2017
Одлука о додели уговора
 http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=1660689&idp=1383802&vz=2
26.10.2017
Одлука о обустави поступка
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/OdlukaOObustaviPostupka.aspx?idd=1660755&idp=1383802&vz=2
26.10.2017
Одлука о додели уговора за набавку тонера
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=1808366&idp=1383802&vz=2

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/OdlukaOObustaviPostupka.aspx?idd=1808873&idp=1383802&vz=2
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/OdlukaOObustaviPostupka.aspx?idd=1808894&idp=1383802&vz=2
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=1808906&idp=1383802&vz=2

06.03.2018


JН MВ 4Д/17JН MВ 2Д/17.1Д/17ОП 1/17
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017.


JN 12 Д/16

JN MV 10 Д/16

Одлука о додели уговора
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=1289251&idp=1281403&vz=2
15.11.2016
Појашњење конкурсне документације:
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PitanjaIOdgovoriKonkursna.aspx?idd=1283585&idp=1281416
09.11.2016
Јавна набавка добра инвертерска јединица (INVERTER,CPL,No01175293) и ТВ камера (Videomed DIC 7018927)за РТГ уређај "Iconos R100"са монтажом и пуштање у рад
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1281403
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=1281416&idp=1281403&vz=2
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=1281539&idp=1281403&vz=2
07.11.201611Д/162У/169Д/168Д/16

Јавна набавка канцаларијског материјала и штампаних образаца

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1175692
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=1175697&idp=1175692&vz=2
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePonuda.aspx?idd=1175826&idp=1175692&vz=2

20.07.2016
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=1184616&idp=1175692&vz=2
28.07.2016
Одлука о обустави Јавне набавке канцаларијског материјала и штампаних образаца
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/OdlukaOObustaviPostupka.aspx?idd=1185193&idp=1175692&vz=2
29.07.20164Д/167Д/16ЈНМВ 5Д/16.


Одлука о обустави поступка ЈН МБ 5Д/16

Одлука о додели уговора


ЈНМВ 1У/16JН MВ 3Д/16.JН MВ 2Д/16.ЈН ОП 1/16

Измена одлуке Јавна набавка лабораторијских реагенаса и потрошног материјал

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/OdlukaOIzmeniUgovoraOJavnojNabavci.aspx?idd=1317908&idp=976622&vz=2
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/OdlukaOIzmeniUgovoraOJavnojNabavci.aspx?idd=1317898&idp=976622&vz=2
13.12.2016


Поступак јавне набавке лабораторијских реагенаса и потрошног материјала ОП 1/16Позив за достављање понуда.Додатне информације 02. март 2016  у документу
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/OdlukaOObustaviPostupka.aspx?idd=1012591&idp=976622&vz=2

08.03.2016
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=1014235&idp=976622&vz=2
14.03.2016
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=1022230&idp=976622&vz=2
18.03.2016
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=1027222&idp=976622&vz=2
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=1027267&idp=976622&vz=2

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=1027338&idp=976622&vz=2

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=1027559&

23.01.2016
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=1035389&idp=976622&vz=2
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=1035331&idp=976622&vz=2


Документација 1/16

Додатне информације


ЈН 1Д/16план јавних набавки на порталу управе за јавне набавке


Постављен план јавних набавки на порталу управе за јавне набавке

http://portal.ujn.gov.rs/Planovi/PlanJavneNabavke.aspx?idd=101944ЈНMB 12 Д/15

Јавнa набавку мале вредносtи - набавка средства за хигијену 12Д/15.


http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PozivZaPodnosenjePrijava.aspx?idd=916424&idp=916123&vz=2

Односи се на Јавну набавку мале вредности - набавка средства за хигијену 12Д/15.
Одлука о додели уговора
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/DodelaUgovora.aspx?idd=929151&idp=916123&vz=2


Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору 1

Н-126-22-Исправка Одлуке о додели уговора-23.2.16

Н-126-22-2-Исправка одлуке о додели уговора-П 95- 24.2.16


ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2015 ГОДИНУ


ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2015 ГОДИНУ


ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ


ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ


ИНФО

ИНФО
Све Информације  о јавним набавкама ДЗСГ мозете наћи и на страницама
Управе за ЈАВНЕ НАБАВКЕ Републике Србије


Пун назив наручиоца: Дом Здравља "Стари Град"
Матични број: 07031521
ПИБ: 100043969
Држава: СРБИЈА
Општина: СТАРИ ГРАД
Место: Београд (Стари Град)

---------------------------------------------------------------------------------------------ЈН ОП 1 Д/15

Отворени поступак јавне набавке ЈН ОП  1 Д/15


НАБАВКА ДОБАРА – ЛАБОРАТОРИЈСКИХ РЕАГЕНАСА
И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ПО ПАРТИЈАМА

Јавну набавку лабораторијских реагенаса Отворени поступак.
Измена конкурсне документације

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/IzmenaKonkursneDokumentacije.aspx?idd=918106&idp=908895
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/IzmenaKonkursneDokumentacije.aspx?idd=918097&idp=908895


Позив 1.jpg

Позив 2.jpg

Позив 3.jpg

Конкурсна документација ОП 1Д/15

О Д Л У К У о додели уговора за набавку добара, лабораторијских реагенаса и потро


ЈН 11Д /159Д/15


појашњење


1У/15


Odluka


ЈН 4Д/15


Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуда

за ЈН МВ 4Д/15- Т -Партија 1


Staviti na sajt:
PITANJA I ODGOVORI,IZMENA KONKURSNE I OBAVEŠTENJE O PRODUENJU ROKA .
Odnosi se na kancelarijski materijal 4D/15


-------------------------------------------------------------------------
Pojašnjenje

Odluka


ЈН 8Д/15


Odluka


ЈН 7Д/15

ЈNMV nabavka rentgen materijal 7D/15 ponovljeni postupak


документи везани за оглас
тип документа назив последња измена  
Конкурсна документација Jaвна набавка мале вредности -рентген материј... 15.09.2015 12:45
Позив за подношење понуда Jавна набавка мале вредности рентген материја... 15.09.2015 13:18


Odluka o dodeli ugovora


ЈН 6Д/15

Jавна набавка мале вредности -лекови са Б листе Сет Б


Измена и допуна конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)

Odluka o obustavi postupka

документи везани за оглас
тип документа назив последња измена  
Конкурсна документација Јавна набавка мале вредности-лекови са Б лист... 03.09.2015 14:19
Позив за подношење понуда Јавне набавке мале вредности лекови са Б лист... 02.09.2015 19:31
Обавештење о обустави поступка јавне набавке Jaвна набавка мале вредности - набавка лекова... 10.09.2015 15:06


Odluka o dodeli ugovora 6d/15


ЈН 5Д/15

Jaвна набавка мале вредности-набавка лабораторијских реагенса и потрошног материјала 5Д/15
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=826705

ПОЈАШЊЕЊЕ 1
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PitanjaIOdgovoriKonkursna.aspx?idd=830527&idp=821017

документи везани за оглас
тип документа назив последња измена  
Позив за подношење понуда Јавна набавка мале вредности-набавка лаборато... 28.08.2015 12:42
Конкурсна документација Јавна набавка мале вредности-набавка лаборато... 03.09.2015 14:41
Обавештење о обустави поступка јавне набавке Јавна набавка мале вредности набавка лаборато... 09.09.2015 14:50


Odluka o dodeli ugovora 5

Лабораторијски реагенси и потрошни материјал


JН 3Д/15

Jaвна набавка мале вредности-набавка рентген материјала 3Д/15


документи везани за оглас
тип документа назив последња измена  
Конкурсна документација јавна набавка мале вредности -набавка рентген... 02.09.2015 14:01
Позив за подношење понуда Jaвна набавка мале вредности - набавка рентге... 21.08.2015 14:29
Обавештење о обустави поступка јавне набавке Jaвна набавка мале вредности - набавка рентге... 08.09.2015 14:40


Odluka o obustavi konkursa

Odluka o dodeli ugovora 3


ЈН 2Д/15

Јавна набавка мале вредности-набавка санитетског материјала и материјала за дезинфекцију 2Д/15
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=813588

08.03.2016
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=1014936&idp=813588&vz=1

документи везани за оглас
тип документа назив последња измена  
Обавештење о обустави поступка јавне набавке Јавна набавка мале вредности - набавка саните... 02.09.2015 13:25
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Jaвна набавка мале вредности - набавка саните... 08.09.2015 11:55
Конкурсна документација Јавна набавка мале вредности 2Д/15 20.08.2015 07:33
Позив за подношење понуда Јавна набавка мале вредности-набавка санитетс... 13.08.2015 13:43
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава Jaвна набавка мале вредности набавка санитетс... 20.08.2015 08:50


Odluka

Ob

Обавештење 22.12.2015


ЈН 1Д/15

Јавна набавка мале вредности -лекови са Б листе Сет Б
http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=812702
документи везани за оглас
тип документа назив последња измена  
Обавештење о закљученом уговору Jавна набавка мале вредности набавка лекова с... 11.09.2015 14:28
Конкурсна документација Јавна набавка мале вредности -лекови са Б лис... 12.08.2015 15:29
Позив за подношење понуда Јавна набавка мале вредности -лекови са Б лис... 12.08.2015 15:22
Обавештење о обустави поступка јавне набавке Јавна набавка мале вредности -лекови са Б лис... 20.08.2015 15:15


Odluka o dodeli ugovora


---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------

            2014 godina

---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------


 JN 19-2014 Izvođenje radova na elektroinstalacijama na objektu Simina 27


Napomena: postupak javne nabavke male vrednosti

Претходно обавештење -- Не постоје претходна обавештења --
Назив (cкраћени опис предмета 
набавке из наслова јавног позива)
 
Врста поступка поступак јавне набавке мале вредности 
Врста предмета радови 
Предмет електричне инсталације 
Контакт  
Тип јавне набавке
Општи речник набавки  
45311100 - Радови на постављању електричних инсталација Услуга одржавања софтвера

ЈН 17-2014 Услуга одржавања софтвера NEXTBIZ

Pregovarački postupak

oдлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

Врста поступка преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда 
Врста предмета услуге 
Предмет рачунарске и друге везане услуге 
Основ за примену поступка  36.1.2) 
ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач;
Процењена вредност   JN 16-2014 Stomaloški potrošni materijal


Konkursna dokumentacija JN 16-2014

Poziv za podnosenje ponuda JN 16-2014


Јавна набавка-Канцеларијски потрошни материјал


Обавештење о закљученом уговору канцеларијски партија 1

Обавештење о закљученом уговору канцеларијски партија 2

Обавештење о закљученом уговору канцеларијски партија 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za sredstva za higijenu.


Обавештење о закљученом уговору хигијена 2014


Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Šaljem Vam Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JN10/2014 sredstva za dezinfekciju.


Obaveštenje o zaključenom ugovoru dezinfekcijs 2014


Obaveštenje o zaključenom ugovoru obezbeđenje 2014

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za usluge fizičko - tehničkog obezbeđenja br 07/2014
http://portal.ujn.gov.rs/Uspeh.aspx?code=1&IDDokument=358184


Obaveštenje o zaključenom ugovoru obezbeđenje 2014


Javnna nabavka male vrednosti 11P/2014 Sredstva za higijenu


KONKURSNA DOKUMETACIJA HIGIJENA

Poziv za podnošenje ponuda


JNMV-Sredstva za dezinfekciju 10/2014.


1

2

KDНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА дезинфекција измена

Obaveštenje o produženju roka 1

ИЗМЕНА КОН.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ


UJN portal


Sve javne nabavke Doma zdravlja Stari grad mozete pratiti direktno na linku
Uprave za javne nabavke.


Пун назив наручиоца:
 Дом Здравља "Стари Град"
Матични број: 07031521
ПИБ: 100043969
Држава: СРБИЈА
Општина: СТАРИ ГРАД
Место: Београд (Стари Град)
JNMV- Usluge fizičko-tehničkog obezbeđenja 07/2014

Obaveštavamo Ponuđače da je u predhodnoj konkursnoj dokumentaciji prilikom štampanja došlo do tehničke greške (u ne prikazivanju celih strana prilikom štampe). 


http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=330269&idp=328918


http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=329160&idp=328918


Konkursna dokumentacija

Poziv

Izmene


Rentgen


Позив за подношење понуда-Рендген материјал 09-2014

Конкурсна документација за ЈН 09-2014 Рендген материјал

rentgen


Potrosni materijal

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Subota 15 mart 2014.

JN -Nabavka Laboratorijskog potrošnog materijala 08/2014


Позив за подношење понуда лабораторијски потрошни материјал -ЈН 08-2014

Конкурсна документација за ЈН 08-2014 Лабораторијски потрошни материјал


Sanitetski

Poziv za JN - Sanitetski potrosni materijal 03/2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Sreda 18 februar 2014.


http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=264208Конкурсна документација за ЈН 03-2014 Санитетски потрошни материјал

Позив за подношење понуда- ЈН 03-2014- Санитетски потрошни материјал

Измењена и допуњена конкурсна документација ЈН 03-2014-Санитетски потрошни материја

Измењена и допуњена конкурсна документација ЈН 03-2014-Санитетски потрошни материја


Gorivo

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Utorak 11 mart 2014.

JN -Nabavka goriva putem debitnih kartica 06/2014


http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=287081&idp=287036


http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/ObavestenjeOZakljucenomUgovoru.aspx?idd=325624&idp=287036


Позив за подношење понуда 2014

КОНКУРСНА ГОРИВО 2014 1

Obavestenje o zakljucenom ugovoru


Lekovi

Poziv za JN za snabdevanje lekovima

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Četvrtak 13 februar 2014.

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=259790


ЛЕКОВИ

ПОЗИВ и КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ


ЛЕКОВИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ЛЕКОВИ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Измењена и допуњена конкурсна документација ЈН 02-2014-Лекови


Higijena

Poziv za JNMV za higijenu

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Petak 28. februar 2014. 
Позив за подношење понуда за ЈН 0  -2014-Хигијена- ДЗ Стари град

Конкурсна документација за ЈН 0   -2014-Хигијена


Poziv za podnošenje ponuda higijena

KONKURSNA DOKUMETACIJA HIGIJENA

Odluka

Obavestenje


Stomatoloski

Poziv za JN za snabdevanje stomatoloskim potrosnim materijalom


--------------------------------------------------------------------------------------------------

Utorak 25. februar 2014. 
Позив за подношење понуда ЈН 05-2014 Стоматолошки потрошни материјал
Конкурсна документација за ЈН 05-2014 Стоматолошки потрошни материјал


Позив за подношење понуда ЈН 05-2014 Стоматолошки потрошни материјал.docx

Конкурсна документација за ЈН 05-2014 Стоматолошки потрошни материјал

IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE U OPZJN 05-2014 Stomatološki potrošni materijal

Resenje o obrazovanju komisije za javnu nabavku Stomatoloski potrosni materijal JN 03-2014-


Kancelarijski

Poziv za JN za snabdevanje kancelarijskim mataerijalom

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ponedeljak 10. februar 2014. 
Позив за подношење понуда за ЈН 01-2014-Канцеларијски потрошни материјал- ДЗ Стари град

Конкурсна документација за ЈН 01-2014 Канцеларијски потрошни материјал


Позив за подношење понуда за ЈН 01-2014-Канцеларијски потрошни материјал- ДЗ Стари гр

Конкурсна документација за ЈН 01-2014 Канцеларијски потрошни материјал-nikola


Измењена и допуњена конкурсна документација ЈН 01-2014-Канцеларијски потрошни матер


Stamapni

Poziv za JN - Štampani obrasci 01/2014

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Petak 14 februar 2014.


http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=261912KDНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Позив за подношење понуда Штампани обрасци

ugovor


Gorivo

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Utorak 22. oktobar 2013. 

Konkursna dokumentacija za nabavku goriva

Poziv za nabavku goriva


Konkursna dokumentacija za nabavku goriva

Poziv za nabavku goriva 1

ИЗВЕШТАЈ о спроведеном поступку за гориво


Poziv za JNMVU za servisiranje laboratorijskih aparata

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Petak 26. jul 2013.


Poziv za JNMVU za servisiranje laboratorijskih aparata


Konkursna dokumentacija za servisiranje

Poziv za servisiranje laboratorijskih aparata


Obaveštenje o obustavi postupka za partije 03 / 2013

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Ponedeljak 08. jul 2013

Obaveštenje o obustavi postupka za partije za koje nije pristigla nijedna ponuda
JN 03 / 2013 -Stomatološki potrošni materijal


Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke za partije 11 i 13 JN 03 / 2013


Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke za partije 04/2013

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Ponedeljak 08. jul 2013

Obaveštenje o obustavi postupka za partije za koje nije pristigla nijedna ponuda
JN 04 / 2013 - Laboratorijski potrošni materijal


Obaveštenje o obustavi postuka javne nabavke za partije_ 10 i 11 u JN 04-2013


Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke za partije 01/2013

---------------------------------------------------------------------------------------
Sreda 03. jul 2013

Obaveštenje o obustavi postupka za partije za koje nije pristigla nijedna ponuda 
JN 01/2013 - Lekovi


Obaveštenje o obustavi postuka javne nabavke za partije_ 2,13, 15, 18, 19, 22, 27, 28 u JN 01-2013.doc


Obaveštenje o otvaranju ponuda

--------------------------------------------------------------------------------------------
Utorak, 
02. jul 2013

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru za JNMV sredstava za higijenu


Obavestenje o zakljucenom ugovoru


Obaveštenje o otvaranju ponuda

--------------------------------------------------------------------------------------------
Utorak, 
11. jun 2013

Obaveštavaju se svi ponuđači koji planiraju učešće u MJN da će
javno otvaranje ponuda biti odrzano po sledećem rasporedu:

U četvrtak 13.06.2013 ,od 10:00, 
ot​varanje ponuda u JN 02-2013 
Sanitetski potrošni materijal;

U petak 14.06.2013 ,od 10:00, 
otvaranje ponuda u JN 03-2013 
Stomatološki potrošni materijal;

U ponedeljak 17.06.2013 ,od 10:00,
otvaranje ponuda u JN 04-2013 
Laboratorijski potrošni materijal.Mala javna nabavka 09/2013 - Sredstva za higijenu

--------------------------------------------------------------------------------------------
Četvrtak, 
30. maj 2013

09/2013: Sredstva za higijenu


09/2013 MJN - sredstva za higijenu


Javna nabavka 04/2013 - Laboratorijski potrošni materijal

--------------------------------------------------------------------------------------------
Četvrtak, 
16. maj 2013

04/2013: Laboratorijski potrošni materijal


Позив за подношење понуда у ЈН 04-2013 - Лабораторијски потрошни материјал.doc

Конкурсна документација Лабораторијски потрошни материјал 04-2013.doc


Javna nabavka 03/2013 - Stomatološki potrošni materijal

--------------------------------------------------------------------------------------------
Sreda, 
15. maj 2013

03/2013: Stomatološki potrošni materijal


Конкурсна документација Стоматолошки потрошни материјал 03-2013.doc

Позив за подношење понуде у ЈН 03-2013 - Стоматолошки потрошни материјал.doc


Javna nabavka 02/2013 Sanitetski potrošni materijal

--------------------------------------------------------------------------------------------

Utorak, 
14. maj 2013

02/2013: Sanitetski potrošni materijal


Конкурсна документација Санитетски потрошни материјал 02-2013

Позив за подношење понуда у ЈН 02-2013- Санитетски потрошни материјал


Javna nabavka 01/2013 Lekovi

--------------------------------------------------------------------------------------------
Ponedeljak, 
13. maj 2013

01/2013: Lekovi


Позив за подношење понуда за ЈН Лекови- ДЗ Стари град

Конкурсна документација Лекови 01-2013© 2009. Sva prava zadržava vlasnik sajta - Dom zdravlja Stari grad.
Sajt kreirao WebLine. Nekretnine