IZVEŠTAJI DZ STARI GRADНЕТО ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ ОД ДЕЦЕМБРА 2020.


НЕТО ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ ОД ДЕЦЕМБРА 2020.


НЕТО ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ ОД 01.11.2019.


нето плате од 01.11.2019.


НЕТО ПЛАТЕ РАДНИКА


НЕТО ПЛАТЕ РАДНИКА ДЗ СТАРИ ГРАД


ЗАЛИХЕ ЛЕКОВА

Klikom na PDF dokument pogledajte trenutne zalihe lekova.


Zalihe lekova na Stomatologiji na dan 03.07.2020

Zalihe lekova u Primarnoj ZZ na dan 03.07.2020

Zalihe lekova na Primarnoj ZZ na dan 10.07.2020

Zalihe lekova na Stomatologiji na dan 10.07.2020

Zalihe lekova na Stomatologiji na dan 17.07.2020

Zalihe lekova na Primarnoj ZZ na dan 17.07.2020

Zalihe lekova na Stomatologiji na dan 24.07.2020.

Zalihe lekova na Primarnoj ZZ na dan 24.07.2020.

Stanje lekova DZ Stari grad- 31.07.2020.

Stanje lekova Stomatologija DZ Stari grad-31.07.2020.

Zalihe lekova na Stomatologiji na dan 21.08.2020

Zalihe lekova u Apoteci na dan 21.08.2020

Zalihe lekova u Apoteci 28.08.2020

Zalihe lekova na Stomatologiji 28.08.2020

Zalihe primarna - 04.09.2020.

Zalihe stomatologije - 04.09.2020.

Zalihe lekova na Stomatologiji-11.09.2020

Zalihe lekova u Apoteci -11.09.2020

Zalihe lekova -Opšta 18.09.2020.

Zalihe lekova -Stomatologija 18.09.2020.

Zalihe lekova na Primarnoj ZZ na dan 25.09.2020.

Zalihe lekova na Stomatologiji na dan 25.09.2020.

Zalihe lekova na Stomatologiji na dan 02.10.2020

Zalihe lekova u Apoteci na dan 02.10.2020

Zalihe lekova Dom -09.10.2020.

Zalihe lekova Stomatologija- 09.10.2020.

Zalihe lekova na Primarnoj ZZ na dan 16.10.2020

Zalihe lekova na Stomatologiji na dan 16.10.2020

Zalihe Opšta na dan 23.10.2020

Zalihe Stomatologija na dan 23.10.2020

Zalihe lekova na Stomatologiji na dan 30.10.2020

Zalihe lekova u Apoteci na dan 30.10.2020

Zalihe lekova na Stomatologiji na dan 06.11.2020

Zalihe lekova u Apoteci na dan 06.11.2020

Zalihe lekova na Stomatologiji 13.11.2020

Zalihe lekova u Apoteci 13.11.2020

Zalihe na Stomatologiji 20.11.2020

Zalihe u Apoteci 20.11.2020

Zalihe lekova na Stomatologiji 27.11.2020

Zalihe lekova u Apoteci 27.11.2020

Zalihe lekova na Stomatologiji 04.12.2020

Zalihe lekova u Apoteci 04.12.2020

stanje zaliha lekova - Opšta na dan 11.12.2020.

stanje zaliha lekova - Stomatologija na dan 11.12.2020.

Stanje lekova Stomatologija na dan 18.12.2020

Stanje zaliha lekova Opšta na dan 18.12.2020

Zalihe lekova - Opšta na dan 25.12.202.

Zalihe lekova - Stomatologija na dan 25.12.2020.

Zalihe lekova - Opšta - na dan 31.12.2020.

Zalihe lekova- Stomatologija- na dan 31.12.2020.

Zalihe lekova- Opšta - 08.01.2021.

Zalihe lekova- Stomatologija- 08.01.2021.

Zalihe lekova na Stomatologiji 15.01.2021

Zalihe lekova u Apoteci 15.01.2021


ЗАЛИХЕ МЕДИЦИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА

Kliknite na PDF dokument ispod teksta.


Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 02.07.2020.

Sanitetski i medcinski materijal PSZZ-zalihe 09.07.2020.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 09.07.2020.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 16.07.2020.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 16.07.2020.

Sanitet.i medicinski materijal PSZZ-zalihe 23.07.2020.

Sanitet.i medicinski materijal PZZ-zalihe 23.07.2020.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 30.07.2020.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 30.07.2020.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 06.08.2020.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 06.08.2020.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 13.08.2020.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 13.08.2020.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 20.08.2020.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 20.08.2020.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 27.08.2020.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 27.08.2020.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 27.08.2020.

Ostali potro_ni materijal PSZZ-zalihe 27.08.2020.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 03.09.2020.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 03.09.2020.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ- zalihe 10.09.2020.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 10.09.2020.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ zalihe 17.09.2020.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ zalihe 17.09.2020

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 24.09.2020.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 24.09.2020.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 01.10.2020.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 01.10.2020.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 08.10.2020

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 08.10.2020.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 15.10.2020.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 15.10.2020.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ - zalihe 22.10.2020

Sanitetski i medicinski materijal PZZ - zalihe 22.10.2020

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ - zalihe 29.10.2020

Sanitetski i medicinski materijal PZZ - zalihe 29.10.2020

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 05.11.2020.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 05.11.2020.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ - zalihe 12.11.2020.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ - zalihe 12.11.2020

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ - zalihe 19.11.2020

Sanitetski i medicinski materijal PZZ - zalihe 19.11.2020

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ - zalihe 26.11.2020

Sanitetski i medicinski materijal PZZ - zalihe 26.11.2020

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 03.12.2020.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 03.12.2020.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 10.12.2020.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 10.12.2020.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 17.12.2020.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 17.12.2020.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 24.12.2020.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 24.12.2020.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-31.12.2020.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 31.12.2020.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-07.01.2021.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 07.01.2021.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-14.01.2021.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 14.01.2021.


МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ


Ostali potrošni materijal PSZZ-zalihe 02.07.2020.

Ostali potrošni materijal PZZ-zalihe 02.07.2020.

Ostali potrošni materijal PSZZ-zalihe 09.07.2020.

Ostali potrošni materijal PZZ-zalihe 09.07.2020.

Ostali potrošni materijal PSZZ-zalihe 16.07.2020.

Ostali potrošni materijal PZZ-zalihe 16.07.2020.

Ostali potrosni materijal PSZZ-zalihe 23.07.2020.

Ostali potrosni materijal PZZ-zalihe 23.07.2020.

Ostali potrošni materijal PSZZ-zalihe 30.07.2020.

Ostali potrošni materijal PZZ-zalihe 30.07.2020.

Ostali potrošni materijal PSZZ-zalihe 06.08.2020.

Ostali potrošni materijal PZZ-zalihe 06.08.2020.

Ostali potrošni materijal PSZZ-zalihe 13.08.2020.

Ostali potrošni materijal PZZ-zalihe 13.08.2020.

Ostali potrošni materijal PSZZ-zalihe 20.08.2020

Ostali potrošni materijal PZZ-zalihe 20.08.2020.

Ostali potrošni materijal PSZZ-zalihe 03.09.2020.

Ostali potrošni materijal PZZ-zalihe 03.09.2020.

Ostali potrošni materijal PSZZ-zalihe 10.09.2020.

Ostali potrošni materijal PZZ-zalihe 10.09.2020.

Ostali potrošni materijal PSZZ zalihe 17.09.2020.

Ostali potrošni materijal PZZ -zalihe 17.09.2020

Ostali potrošni materijal PSZZ-zalihe 24.09.2020.

Ostali potrošni materijal PZZ-zalihe 24.09.2020.

Ostali potrošni materijal PSZZ-zalihe 01.10.2020.

Ostali potrošni materijal PZZ-zalihe 01.10.2020.

Ostali potrošni materijal PSZZ-zalihe 08.10.2020.

Ostali potrošni materijal PZZ-zalihe 08.10.2020.

Ostali potrošni materijal PSZZ-zalihe 15.10.2020.

Ostali potrošni materijal PZZ-zalihe 15.10.2020.

Ostali potrošni materijal PSZZ - zalihe 22.10.2020

Ostali potrošni materijal PZZ - zalihe 22.10.2020

Ostali potrošni materijal PSZZ - zalihe 29.10.2020

Ostali potrošni materijal PZZ- zalihe 29.10.2020

Ostali potrošni materijal PSZZ-zalihe 05.11.2020.

Ostali potrošni materijal PZZ-zalihe 05.11.2020.

Ostali potrošni materijal PSZZ - zalihe 12.11.2020.

Ostali potrošni materijal PZZ - zalihe 12.11.2020

Ostali potrošni materijal PSZZ - zalihe 19.11.2020

Ostali potrošni materijal PZZ - zalihe 19.11.2020

Ostali potrošni materijal PSZZ - zalihe 26.11.2020

Ostali potrošni materijal PZZ - zalihe 26.11.2020

Ostali potrošni materijal PSZZ -zalihe 03.12.2020.

Ostali potrošni materijal PZZ-zalihe 03.12.2020.

Ostali potrošni materijal PSZZ-10.12.2020.

Ostali potrošni materijal PZZ-zalihe 10.12.2020.

Ostali potrošni materijal PSZZ-zalihe 17.12.2020.

Ostali potrošni materijal PZZ-zalihe 17.12.2020.

Ostali potrošni materijal PSZZ-zalihe 24.12.2020.

Ostali potrošni materijal PZZ-zalihe 24.12.2020.

Ostali potrošni materijal PSZZ-zalihe 31.12.2020.

Ostali potrošni materijal PZZ-zalihe 31.12.2020.

Ostali potrošni materijal PSZZ-07.01.2021.

Ostali potrošni materijal PZZ-zalihe 07.01.2021.

Ostali potrošni materijal PSZZ-zalihe 14.01.2021.

Ostali potrošni materijal PZZ-zalihe 14.01.2021.


МЕДИЦИНСКА И ДИЈАГНОСТИЧКА ОПРЕМА

Klikom na PDF dokumenta u prilogu pogledajte specifikaciju medicinske i dijagnostičke opreme DZ Stari grad.


Osnovna sredstva od nacionalnog značaja - ažurirano 21.01.2020.© 2009. Sva prava zadržava vlasnik sajta - Dom zdravlja Stari grad.
Sajt kreirao WebLine. Nekretnine