IZVEŠTAJI DZ STARI GRADЗАЛИХЕ ЛЕКОВА

Klikom na PDF dokument pogledajte trenutne zalihe lekova.


Zalihe lekova na Stomatologiji - 03.06.2022.

Zalihe lekova u apoteci - 03.06.2022.

Zaliha lekova na Stomatologiji 10.06.2022.

Zaliha lekova u Apoteci 10.06.2022.

Zaliha lekova u Apoteci 24.06.2022.

Zaliha lekova na Stomatologiji 24.06.2022.

stanje_proizvoda naStomatologiji na dan 01.07.2022

stanje_proizvoda u apoteci na dan 01.07.2022.

Zalihe lekova na Stomatologiji - 08.07.2022

Zalihe lekova u apoteci - 08.07.2022

Zalihe lekova na Stomatologiji - 15.07.2022

Zalihe lekova u apoteci - 15.07.2022

Zaliha lekova na Stomatologiji 22.07.2022.

Zaliha lekova u Apoteci 22.07.2022.

Zalihe lekova na Stomatologiji - 29.07.2022

Zalihe lekova u apoteci- 29.07.2022

Zaliha lekova na Stomatologiji 05.08.2022.

Zaliha lekova u Apoteci 05.08.2022.

Zalihe lekova Stomatologija - 12.08.2022

Zalihe lekova Dom - 12.08.2022

Zalhe lekova Stomatologija - 26.08.2022

Zalihe lekova Dom - 26.08.2022

Stanje lekova na Stomatologiji-02.09.2022

stanje lekova u apoteci-02.09.2022

Zalihe lekova na stomatologiji 09.09.2022

Zalihe lekova u apoteci 09.09.2022

Zalihe lekova u Apoteci 16.09.2022

Zalihe lekova na Stomatologiji 16.09.2022

Zalihe lekova na stomatologiji 23.09.2022

Zalihe lekova u apoteci 23.09.2022

Zalihe lekova u apoteci - 30.09.2022

Zalihe lekova na Stomatologiji - 30.09.2022

Zaliha lekova na Stomatologiji 07.10.2022

Zaliha lekova u Apoteci 07.10.2022.

Zalihe lekova u apoteci - 14.10.2022

Zalihe lekova na Stomatologiji 14.10.2022

Zalihe lekova u apoteci 21.10.2022.

Zalihe lekova na stomatologiji 21.10.2022.

Zaliha lekova u Apoteci 04.11.2022

Zaliha lekova na Stomatologiji 04.11.2022

Zaliha lekova u Apoteci 18.11.2022.

Zaliha lekova na Stomatologiji 18.11.2022.

Zalihe lekova u apoteci 25.11.2022.

Zalihe lekova na Stomatologiji 25.11.2022.

Zaliha lekova u Apoteci 09.12.2022.

Zaliha lekova na Stomatologiji 09.12.2022.


НЕТО ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ ОД I 2022.


Neto plate od I 2022. god


ЗАЛИХЕ МЕДИЦИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА

Kliknite na PDF dokument ispod teksta.


Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 02.06.2022.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 02.06.2022.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 09.06.2022

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 09 06.2022.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 16.06.2022.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 16.06.2022.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 23.06.2022.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 23.06.2022.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 30.06.2022.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 30.06.2022.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ - zalihe 07.07.2022.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 07.07.2022.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ - zalihe 14.07.2022.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 14.07.2022.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ - zalihe 21.07.2022.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 21.07.2022.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ - zalihe 28.07.2022.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 28.07.2022.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ - zalihe 04.08.2022.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 04.08.2022.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 11.08.2022.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ - zalihe 11.08.2022.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 25.08.2022.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ - zalihe 25.08.2022.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 01.09.2022.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ - zalihe 01.09.2022.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 08.09.2022.

Sanitetski i medicindki materijal PZZ-zalihe 08.09.2022

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 15.09.2022.

Sanitetski i medicindki materijal PZZ-zalihe 15.09.2022

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 22.09.2022.

Sanitetski i medicindki materijal PZZ-zalihe 22.09.2022

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 29.09.2022.

Sanitetski i medicindki materijal PZZ-zalihe 29.09.2022

Sanitetski i medicindki materijal PZZ-zalihe 13.10.2022

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 13.10.2022.

Sanitetski i medicinski materijalal PZZ-zalihe 20.10..2022

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 20.10.2022.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ -zalihe 03.11.22.

Sanitetski i medinski materijal PSZZ -zalihe 03.11.22.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ -zalihe 10.11.22.

Sanitetski i medinski materijal PSZZ -zalihe 10.11.22.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 17.11.2022

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 17.11.2022

Sanitetski i medinski materijal PSZZ -zalihe 24.11.22.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 24.11.2022.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 01.12.2022.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 01.12.2022.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 08.12.2022.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 08.12.2022.


МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ


Ostali potrošni materijal PSZZ-zalihe 02.06.2022.

Ostali potrošni materijal PZZ-zalihe 02.06.2022.

Ostali potrošni materijal PSZZ -zalihe 09.06.2022

Ostali potrošni materijal PZZ-zalihe 09.06.2022

Ostali potrošni materijal PSZZ-zalihe 16.06.2022.

Ostali potrošni materijal PZZ-zalihe 16.06.2022.

Ostali potrošni materijal PSZZ-zalihe 23.06.2022.

Ostali potrošni materijal PZZ-zalihe 23.06.2022.

Ostali potrošni materijal PSZZ-zalihe 30.06.2022.

Ostali potrošni materijal PZZ-zalihe 30.06.2022.

Ostali potrosni materijal PSZZ-zalihe 07.07.2022

Ostali potrosni matrijal PZZ-zalihe 07.07.2022.

Ostali potrosni materijal PSZZ-zalihe 14.07.2022

Ostali potrosni matrijal PZZ-zalihe 14.07.2022.

Ostali potrosni materijal PSZZ-zalihe 21.07.2022

Ostali potrosni matrijal PZZ-zalihe 21.07.2022.

Ostali potrosni materijal PSZZ-zalihe 28.07.2022

Ostali potrosni matrijal PZZ-zalihe 28.07.2022.

Ostali potrosni materijal PSZZ-zalihe 04.08.2022

Ostali potrosni matrijal PZZ-zalihe 04.08.2022.

Ostali potrosni matrijal PZZ-zalihe 11.08.2022.

Ostali potrosni materijal PSZZ-zalihe 11.08.2022

Ostali potrosni matrijal PZZ-zalihe 25.08.2022.

Ostali potrosni materijal PSZZ-zalihe 25.08.2022

Ostali potrosni matrijal PZZ-zalihe 01.09.2022.

Ostali potrosni materijal PSZZ-zalihe 01.09.2022

Ostali potrosni materijal PZZ-zalihe 08.09.2022.

Ostali potrosni materijal PSZZ-zalihe 08.09.2022.

Ostali potrosni materijal PZZ-zalihe 15.09.2022.

Ostali potrosni materijal PSZZ-zalihe 15.09.2022.

Ostali potrosni materijal PZZ-zalihe 22.09.2022.

Ostali potrosni materijal PSZZ-zalihe 22.09.2022.

Ostali potrosni materijal PZZ-zalihe 29.09.2022.

Ostali potrosni materijal PSZZ-zalihe 29.09.2022.

Ostali potrosni materijal PSZZ-zalihe 13.10.2022.

Ostali potrosni materijal PZZ-zalihe 13.10.2022.

Ostali potrosni materijal PZZ-zalihe 20.10.2022.

Ostali potrosni materijal PSZZ-zalihe 20.10.2022.

Ostali potrosni materijal PSZZ-zalihe 03.11.2022.

Ostali potrosni materijal PZZ - zalihe 03.11.22.

Ostali potrosni materijal PSZZ-zalihe 10.11.2022.

Ostali potrosni materijal PZZ - zalihe 10.11.22.

Ostali potrosni materijal PZZ - zalihe 17.11.22.

Ostali potrosni materijal PSZZ-zalihe 17.11.2022.

Ostali potrosni materijal PZZ - zalihe 24.11.22.

Ostali potrosni materijal PSZZ-zalihe 24.11.2022.

Ostali potrosni materijal PSZZ-zalihe 01.12.2022.

Ostali potrosni materijal PZZ - zalihe 01.12.2022.

Ostali potrosni materijal PSZZ-zalihe 08.12.2022.

Ostali potrosni materijal PZZ-zalihe 08.12.2022.


НЕТО ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ ОД 01.11.2019.


нето плате од 01.11.2019.


НЕТО ПЛАТЕ РАДНИКА


НЕТО ПЛАТЕ РАДНИКА ДЗ СТАРИ ГРАД


НЕТО ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ ОД ДЕЦЕМБРА 2020.


НЕТО ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ ОД ДЕЦЕМБРА 2020.


МЕДИЦИНСКА И ДИЈАГНОСТИЧКА ОПРЕМА

Klikom na PDF dokumenta u prilogu pogledajte specifikaciju medicinske i dijagnostičke opreme DZ Stari grad.


Osnovna sredstva od nacionalnog značaja - ažurirano 21.01.2020.© 2009. Sva prava zadržava vlasnik sajta - Dom zdravlja Stari grad.
Sajt kreirao WebLine. Nekretnine