IZVEŠTAJI DZ STARI GRADЗАЛИХЕ ЛЕКОВА

Klikom na PDF dokument pogledajte trenutne zalihe lekova.


zalihe lekova na stomatologiji4.8.2023.

zalihe lekova u apoteci 04.08.2023.

Zaliha lekova Dom 11.08.2023

Zaliha lekova Stomatologija - 11.08.2023

Zaliha lekova Stomatologijа 18.08.2023

Zaliha lekova Apoteka 18.08.2023

Zaliha lekova na Stomatologiji 25.08.2023

Zaliha lekova u Apoteci 25.08.2023

Zalihe lekova u apoteci 01.09.2023

Zaliha lekova na Stomatologiji 01.09.2023

Zaliha lekova Dom - 08.09.2023

Zaliha lekova Stomatologija - 08.09.2023

Zaliha lekova Dom - 15.09.2023

Zaliha lekova Stomatologija - 15.09.2023

Zaliha lekova Dom - 22.09.2023

Zaliha lekova Stomatologija - 22.09.2023

Zalihe lekova u apoteci 29.09.2023

Zalihe lekova na Stomatologiji 29.09.2023

Zaliha lekova - Dom - 06.10.2023

Zaliha lekova - Stomatologija - 06.10.2023

Stanje lekova u apoteci na dan 13.10.2023

Zalihe lekova na Stomatologiji -13.10.2023

Zaliha lekova - Dom - 20.10.2023

Zaliha lekova - Stomatologija - 20.10.2023

Zalihe lekova u apoteci 27.10.2023

Zalihe lekova na Stomatologiji 27.10.2023

Zaliha lekova Dom - 03.11.2023

Zaliha lekova Stomatologija - 03.11.2023

Stanje lekova u apoteci 10.11.2023

Stanje lekova na Stomatologiji 10.11.2023

Stanje zaliha u apoteci 17.11.2023

Zalihe lekova na stomatologiji 05.01.2024

Zalihe lekova u apoteci 05.01.2024

Zalihe lekova na stomatologiji 12.01.2024

Zalihe lekova u apoteci 12.01.2024

Zalihe lekova na stomatologiji 19.01.2024.

Zalihe lekova u apoteci 19.01.2024.

zalihe lekova u apoteci 26.01.2024

zalihe lekova stomatologija 26.01.2024

Zaliha lekova Dom - 02.02.2024

Zaliha lekova Stomatologija - 02.02.2024

Zalihe lekova u apoteci 09.02.2024

Zaliha lekova na Stomatologiji 09.02.2024

Zalihe lekova na Stomatologiji 23.2.2024

Zalihe lekova u Apoteci 23.02.2024


НЕТО ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ ОД I 2022.


Stanje lekova u apoteci 10.11.2023

Zaliha lekova Dom - 15.12.2023

Neto plate od 1.1.2024


ЗАЛИХЕ МЕДИЦИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА

Kliknite na PDF dokument ispod teksta.


Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 03.08.2023.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 03.08.2023.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 10.08.23.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 10.08.23.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 17.08.23.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 17.08.23.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 24.08.23.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 24.08.23.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 31.08.23.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 31.08.23.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 07.09.2023.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 07.09.2023.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 14.09.2023.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 14.09.2023.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 05.10.2023.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 05.10.2023.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 12.10.2023.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 12.10.2023.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 19.10.2023.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 19.10.2023.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 26.10.2023.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 26.10.2023.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 02.11.2023.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 02.11.2023.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 09.11.2023.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 09.11.2023.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 16.11.2023.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 16.11.2023.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 23.11.2023.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 23.11.2023.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 30.11.2023.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 30.11.2023.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 07.12.2023

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 07.12.2023.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 14.12.23.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 14.12.23.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 21.12.23.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 21.12.23.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 28.12.23.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 28.12.23.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 04.01.24.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 04.01.24.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 11.01.2024.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ zalihe 11.01.2024.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 18.01.2024.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ zalihe 18.01.2024.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 25.01.2024.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ zalihe 25.01.2024.

Sanitetski i medicinski naterijal PSZZ 02.2.2024

Sanitetski i medicinski materijal PZZ 2.2.2024

Санитетски и медицински материјал ПСЗЗ 09.2.2024

Санитетски и медицински материјал ПЗЗ 9.2.2024

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ 22.2.2024

Sanitetski i medicinski materijal PZZ 22.2.2024.


МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ


Ostali potrosni materijal PSZZ-zalihe 03.08.2023.

Ostali potrosni materijal PZZ-zalihe 03.08.2023.

Ostali potrosni materijal PSZZ-zalihe 10.08.23.

Ostali potrosni materijal PZZ-zalihe 10.08.23.

Ostali potrosni materijal PSZZ-zalihe 17.08.23.

Ostali potrosni materijal PZZ-zalihe 17.08.23.

Ostali potrosni materijal PSZZ-zalihe 24.08.23.

Ostali potrosni materijal PZZ-zalihe 24.08.23.

Ostali potrosni materijal PSZZ-zalihe 31.08.23.

Ostali potrosni materijal PZZ-zalihe 31.08.23.

Ostali potrosni materijal PSZZ-zalihe 07.09.2023.

Ostali potrosni materijal PZZ-zalihe 07.09.2023

Ostali potrosni materijal PSZZ-zalihe 14.09.2023.

Ostali potrosni materijal PZZ-zalihe 14.09.2023

Ostali potrosni materijal PSZZ-zalihe 05.10.2023.

Ostali potrosni materijal PZZ-zalihe 05.10.2023

Ostali potrosni materijal PSZZ-zalihe 12.10.2023.

Ostali potrosni materijal PZZ-zalihe 12.10.2023.

Ostali potrosni materijal PSZZ-zalihe 19.10.2023.

Ostali potrosni materijal PZZ-zalihe 19.10.2023.

Ostali potrosni materijal PSZZ-zalihe 26.10.2023.

Ostali potrosni materijal PZZ-zalihe 26.10.2023.

Ostali potrosni materijal PSZZ-zalihe 02.11.2023.

Ostali potrosni materijal PZZ-zalihe 02.11.2023.

Ostali potrosni materijal PSZZ-zalihe 09.11.2023.

Ostali potrosni materijal PZZ-zalihe 09.11.2023.

Ostali potrosni materijal PSZZ -zalihe 16.11.2023.

Ostali potrosni materijal PZZ-zalihe 16.11.2023.

Ostali potrosni materijal PSZZ -zalihe 23.11.2023.

Ostali potrosni materijal PZZ-zalihe 23.11.2023.

Ostali potrosni materijal PSZZ -zalihe 30.11.2023.

Ostali potrosni materijal PZZ-zalihe 30.11.2023.

Ostali potrosni materijal PSZZ -zalihe 07.12.2023.

Ostali potrosni materijal PZZ-zalihe 07.12.2023.

Ostali potrosni materijal PSZZ-zalihe 14.12.23.

Ostali potrosni materijal PZZ-zalihe 14.12.2023.

Ostali potrosni materijal PSZZ-zalihe 21.12.23.

Ostali potrosni materijal PZZ-zalihe 21.12.2023.

Ostali potrosni materijal PSZZ-zalihe 28.12.2023.

Ostali potrosni materijal PZZ-zalihe 28.12.23.

Ostali potrosni materijal PSZZ-zalihe 04.01.2024.

Ostali potrosni materijal PZZ-zalihe 04.01.24.

Ostali potrosni materijal PSZZ-zalihe 11.01.2024.

Ostali potrosni materijal PZZ-zalihe 11.01.2024.

Ostali potrosni materijal PSZZ-zalihe 18.01.2024..pdf

Ostali potrosni materijal PZZ-zalihe 18.01.2024.

Ostali potrosni materijal PSZZ-zalihe 25.01.2024.

Ostali potrosni materijal PZZ-zalihe 25.01.2024.

Ostali potrošni materijal PSZZ 2.2.2024

Ostali potrošni materijal PZZ 2.2.2024

Остали потрошни материјал псзз 9.2.2024

Остали потрошни материјал пзз 9.2.2024

Ostali potrošni materijal PSZZ 22.2.2024.

Ostali poštrošno materijal PZZ 22.2.2024.


НЕТО ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ ОД 01.11.2019.


нето плате од 01.11.2019.


НЕТО ПЛАТЕ РАДНИКА


НЕТО ПЛАТЕ РАДНИКА ДЗ СТАРИ ГРАД


НЕТО ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ ОД ДЕЦЕМБРА 2020.


НЕТО ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ ОД ДЕЦЕМБРА 2020.


МЕДИЦИНСКА И ДИЈАГНОСТИЧКА ОПРЕМА

Klikom na PDF dokumenta u prilogu pogledajte specifikaciju medicinske i dijagnostičke opreme DZ Stari grad.


Osnovna sredstva od nacionalnog značaja - ažurirano 21.01.2020.© 2009. Sva prava zadržava vlasnik sajta - Dom zdravlja Stari grad.
Sajt kreirao WebLine. Nekretnine