IZVEŠTAJI DZ STARI GRADНЕТО ПЛАТЕ РАДНИКА


НЕТО ПЛАТЕ РАДНИКА ДЗ СТАРИ ГРАД


ИНФОРМАТОР О РАДУ
МЗ-Информатор о раду - 20.07.17.


ПЛАН РАДА


Izvršenje plana rada za 2015.god.- narativni izveštaj

Plan rada za 2016.god - tekstualno obrazloženje


ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАДА


ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАДА ЗА 2016


ЗАЛИХЕ ЛЕКОВА

Klikom na PDF dokument pogledajte trenutne zalihe lekova.


Zalihe lekova 25.06.2019.

Zalihe lekova 31.07.2019.

Залихе лекова 26.08.2019 године

Zalihe lekova 16.09.2019

Zalihe lekova 30.09.2019.


ЗАЛИХЕ МЕДИЦИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА

Kliknite na PDF dokument ispod teksta.


Sanitet.i medicinski materijal PSZZ-zalihe 31.05.2019.

Sanitet.i medicinski materijal PZZ-zalihe 31.05.2019.

Sanitet. i medicinski materijal PSZZ-zalihe 30.06.2019.

Sanitet. i medicinski materijal PZZ-zalihe 30.06.2019.

Sanitet. i medicinski materijal PSZZ-zalihe 31.07.2019.

Sanitet. i medicinski materijal PZZ-zalihe 31.07.2019.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ -zalihe 31.08.2019 godine

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ zalihe 31.08.2019 godine

Sanitet. i medicinski materijal PSZZ-zalihe 30.09.2019.

Sanitet. i medicinski materijal PZZ-zalihe 30.09.2019.


ОСТАЛИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ


Ostali potrosni materijal PSZZ-zalihe 31.07.2019.

Ostali potrosni materijal PZZ-zalihe 31.07.2019.

Ostali potrošni materija PZZ 31.08.2019 godine

Ostali potrošni materijal PSZZ zalihe 31.08.2019 godine

Ostali potrosni materijal PSZZ-zalihe 30.09.2019.

Ostali potrosni materijal PZZ-zalihe 30.09.2019.


МЕДИЦИНСКА И ДИЈАГНОСТИЧКА ОПРЕМА

Klikom na PDF dokumenta u prilogu pogledajte specifikaciju medicinske i dijagnostičke opreme DZ Stari grad.


медицинска и дијагностичка опрема 24.03.2016.


Izaberite svog lekara

Klikom na PDF dokument mozete pogledati spisak lekara kod kojih mozete otvoriti karton.


lekari koji mogu da se izaberu u 2014© 2009. Sva prava zadržava vlasnik sajta - Dom zdravlja Stari grad.
Sajt kreirao WebLine. Nekretnine