IZVEŠTAJI DZ STARI GRADНЕТО ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ ОД 01.11.2019.


нето плате од 01.11.2019.


НЕТО ПЛАТЕ РАДНИКА


НЕТО ПЛАТЕ РАДНИКА ДЗ СТАРИ ГРАД


ЗАЛИХЕ ЛЕКОВА

Klikom na PDF dokument pogledajte trenutne zalihe lekova.


Zalihe lekova 25.06.2019.

Zalihe lekova 31.07.2019.

Залихе лекова 26.08.2019 године

Zalihe lekova 16.09.2019

Zalihe lekova 30.09.2019.

Zalihe lekova 20.11.2019.

Zalihe lekova 30.11.2019.

Zalihe lekova 15.12.2019.


ЗАЛИХЕ МЕДИЦИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА

Kliknite na PDF dokument ispod teksta.


Sanitet.i medicinski materijal PSZZ-zalihe 31.05.2019.

Sanitet.i medicinski materijal PZZ-zalihe 31.05.2019.

Sanitet. i medicinski materijal PSZZ-zalihe 30.06.2019.

Sanitet. i medicinski materijal PZZ-zalihe 30.06.2019.

Sanitet. i medicinski materijal PSZZ-zalihe 31.07.2019.

Sanitet. i medicinski materijal PZZ-zalihe 31.07.2019.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ -zalihe 31.08.2019 godine

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ zalihe 31.08.2019 godine

Sanitet. i medicinski materijal PSZZ-zalihe 30.09.2019.

Sanitet. i medicinski materijal PZZ-zalihe 30.09.2019.

Sanitet. i medic. materijal PSZZ-zalihe 30.10.2019.

Sanitet. i medic. materijal PZZ-zalihe 30.10.2019.

Sanitet. i medicinski materijal PZZ-zalihe 30.11.2019.

Sanitet. i medicinski materijal PSZZ-zalihe 30.11.2019.


ОСТАЛИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ


Ostali potrosni materijal PSZZ-zalihe 31.07.2019.

Ostali potrosni materijal PZZ-zalihe 31.07.2019.

Ostali potrošni materija PZZ 31.08.2019 godine

Ostali potrošni materijal PSZZ zalihe 31.08.2019 godine

Ostali potrosni materijal PSZZ-zalihe 30.09.2019.

Ostali potrosni materijal PZZ-zalihe 30.09.2019.

Ostali potrosni materijal PSZZ-zalihe 30.10.2019.

Ostali potrosni materijal PZZ-zalihe 30.10.2019.

Ostali potrosni materijal PZZ-zalihe 30.11.2019.

Ostali potrosni materijal PSZZ-zalihe 30.11.2019.


МЕДИЦИНСКА И ДИЈАГНОСТИЧКА ОПРЕМА

Klikom na PDF dokumenta u prilogu pogledajte specifikaciju medicinske i dijagnostičke opreme DZ Stari grad.


медицинска и дијагностичка опрема 24.03.2016.© 2009. Sva prava zadržava vlasnik sajta - Dom zdravlja Stari grad.
Sajt kreirao WebLine. Nekretnine