IZVEŠTAJI DZ STARI GRADЗАЛИХЕ ЛЕКОВА

Klikom na PDF dokument pogledajte trenutne zalihe lekova.


Zaliha lekova na Stomatologiji 04.02.2022

Zaliha lekova u Apoteci 04.02.2022

Zalihe lekova na Stomatologiji - 11.02.2022.

Zalihe lekova u apoteci - 11.02.2022.

Zaliha lekova na Stomatologiji 18.02.2022

Zaliha lekova u Apoteci 18.02.2022

Zalihe lekova na Stomatologiji - 25.02.2022.

Zalihe lekova u apoteci 25.02.2022.

Zalihe lekova na Stomatologiji 04.03.2022.

Zalihe lekova u apoteci 04.03.2022.

Zalihe lekova na Stomatologiji - 11.03.2022.

Zalihe lekova u apoteci - 11.03.2022.

Zaliha lekova u apoteci 18.03.2022

Zalihe lekova na Stomatologiji 25.03.2022.

Zalihe lekova u apoteci 25.03.2022.

Zaliha lekova na Stomatologiji 01.04.2022

Zaliha Lekova u Apoteci 01.04.2022.

Zaliha lekova na Stomatologiji 08.04.2022.s

Zaliha lekova u Apoteci 08.04.2022.a

Zalihe lekova u apoteci - 29.04.2022.

Zalihe lekova na Stomatologiji - 29.04.2022.

Zalihe lekova u apoteci 06.05.2022.

Zalihe lekova na Stomatologiji- 06.05.2022.

Zaliha lekova na Stomatologiji 13.05.2022.

Zaliha lekova u Apoteci 13.05.2022.


НЕТО ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ ОД I 2022.


Neto plate od I 2022. god


ЗАЛИХЕ МЕДИЦИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА

Kliknite na PDF dokument ispod teksta.


Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 02.12.2021.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 02.12.2021.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 16.12.2021.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 16.12.2021.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 23.12.2021.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 23.12.2021.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 28.12.2021.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 28.12.2021.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 06.01.2022.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 06.01.2022.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-Zalihe 13.01.2022.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-Zalihe 13.01.2022.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-Zalihe 20.01.2022.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-Zalihe 20.01.2022.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 27.01.2022.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 27.01.2022.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 03.02.2022.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 03.02.2022.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 10.02.2022.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 10.02.2022.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 17.02.2022.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 17.02.2022.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 24.02.2022.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 24.02.2022.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 03.03.2022.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 03.03.2022.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 10.03.2022.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 10 .03.2022.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 17.03.2022.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 17 .03.2022.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 24.03.2022.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 24 .03.2022.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 31 .03.2022.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 31.03.2022.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 07.04.2022.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 07 .04.2022.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 28.04.2022.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 28.04.2022.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 14.04.2022.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 14.04.2022.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 21.04.2022.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 21.04.2022.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 05.05.2022.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 05.05.2022.

Sanitetski i medicinski materijal PZZ-zalihe 12.05.2022.

Sanitetski i medicinski materijal PSZZ-zalihe 12.05.2022.


МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ


Ostali potrošni materijal PSZZ-zalihe 02.12.2021.

Ostali potrošni materijal PZZ-zalihe 02.12.2021.

Ostali potrošni materijal PSZZ-zalihe 16.12.2021.

Ostali potrošni materijal PZZ-zalihe 16.12.2021.

Ostali potrošni materijal PSZZ-zalihe 23.12.2021.

Ostali potrošni materijal PZZ-zalihe 23.12.2021.

Ostali potrošni materijal PSZZ-zalihe 28.12.2021.

Ostali potrošni materijal PZZ-zalihe 28.12.2021.

Ostali potrošni materijal PSZZ-zalihe 06.01.2022.

Ostali potrošni materijal PZZ-zalihe 06.01.2022.

Ostali potrošni materijal PSZZ-Zalihe 13.01.2022.

Ostali potrošni materijal PZZ-Zalihe 13.01.2022.

Ostali potrošni materijal PSZZ-Zalihe 20.01.2022.

Ostali potrošni materijal PZZ-Zalihe 20.01.2022.

Ostali potrošni materijal PSZZ-zalihe 27.01.2022.

Ostali potrošni materijal PZZ-zalihe 27.01.2022.

Ostali potrošni materijal PSZZ-zalihe 03.02.2022.

Ostali potrošni materijal PZZ-zalihe 03.02.2022.

Ostali potrošni materijal PSZZ-zalihe 10.02.2022.

Ostali potrošni materijal PZZ-zalihe 10.02.2022.

Ostali potrošni materijal PSZZ-zalihe 17.02.2022.

Ostali potrošni materijal PZZ-zalihe 17.02.2022.

Ostali potrošni materijal PSZZ-zalihe 24.02.2022.

Ostali potrošni materijal PZZ-zalihe 24.02.2022.

Ostali potrošni materijal PSZZ-zalihe 03.03.2022.

Ostali potrošni materijal PZZ-zalihe 03.03.2022.

Ostali potrošni materijal PSZZ-zalihe 10.03.2022.

Ostali potrošni materijal PZZ-zalihe 10.03.2022.

Ostali potrošni materijal PSZZ-zalihe 17.03.2022.

Ostali potrošni materijal PZZ-zalihe 17.03.2022.

Ostali potrošni materijal PSZZ-zalihe 24.03.2022.

Ostali potrošni materijal PZZ-zalihe 24.03.2022.

Ostali potrošni materijal PZZ-zalihe 31.03.2022.

Ostali potrošni materijal PSZZ-zalihe 31.03.2022.

Ostali potrošni materijal PZZ-zalihe 07.04.2022.

Ostali potrošni materijal PSZZ-zalihe 07.04.2022.

Ostali potrošni materijal PZZ-zalihe 28.04.2022.

Ostali potrošni materijal PSZZ-zalihe 28.04.2022.

Ostali potrošni materijal PZZ-zalihe 14.04.2022.

Ostali potrošni materijal PSZZ-zalihe 14.04.2022.

Ostali potrošni materijal PZZ-zalihe 21.04.2022.

Ostali potrošni materijal PSZZ-zalihe 21.04.2022.

Ostali potrošni materijal PZZ-zalihe 05.05.2022.

Ostali potrošni materijal PSZZ-zalihe 05.05.2022.

Ostali potrošni materijal PZZ-zalihe 12.05.2022.

Ostali potrošni materijal PSZZ-zalihe 12.05.2022.


НЕТО ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ ОД 01.11.2019.


нето плате од 01.11.2019.


НЕТО ПЛАТЕ РАДНИКА


НЕТО ПЛАТЕ РАДНИКА ДЗ СТАРИ ГРАД


НЕТО ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ ОД ДЕЦЕМБРА 2020.


НЕТО ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ ОД ДЕЦЕМБРА 2020.


МЕДИЦИНСКА И ДИЈАГНОСТИЧКА ОПРЕМА

Klikom na PDF dokumenta u prilogu pogledajte specifikaciju medicinske i dijagnostičke opreme DZ Stari grad.


Osnovna sredstva od nacionalnog značaja - ažurirano 21.01.2020.© 2009. Sva prava zadržava vlasnik sajta - Dom zdravlja Stari grad.
Sajt kreirao WebLine. Nekretnine