Odeljenje za predškolsku decu

- Odesek za praćenje razvoja dece -Treća jedinica je Odsek za praćenje razvoja dece, koji je sastavni deo preventivnog programa dčijeg dispanzera. U Odseku rade tri zdravstvena saradnika:

1. Dipl defektolog Danijela Marjanović – somatoped

2. Dipl defektolog Mirjana Jovanović Perišić – logoped

Utorkom u Odseku za praćenje razvoja dece radi psiholog Bojana Grahovac i pregledi se zakazuju  na odeljenju neuropsihijatrije
tel : 011 3215 655

Ciljevi rada zdravstvenih saradnika u odseku su:
1.Blagovremeno otkrivanje dece sa faktorima rizika po razvoj
2.Intezivna kontrola i praćenje rasta i razvoja te dece
3.Obezbeđenje stimulativnog tretmana

Pregledi se zakazuju na tel: 32 15-692
© 2009. Sva prava zadržava vlasnik sajta - Dom zdravlja Stari grad.
Sajt kreirao WebLine. Nekretnine