Odeljenje za predškolsku decu

- Odesek za praćenje razvoja dece -Друга јединица је Одсек за праћење развоја деце, који је саставни део превентивног програма дчијег диспанзера. У Одсеку раде три здравствена сарадника:

1. Дипл дефектолог Данијела Марјановић – соматопед

2. Дипл дефектолог Мирјана Јовановић Перишић – логопед

Уторком у Одсеку за праћење развоја деце ради психолог Бојана Граховац и прегледи се заказују  на одељењу неуропсихијатрије
тел
: 011 32 15 692

Циљеви рада здравствених сарадника у одсеку су:
1.Благовремено откривање деце са факторима ризика по развој
2.Интезивна контрола и праћење раста и развоја те деце
3.Обезбеђење стимулативног третмана

Прегледи се заказују на тел: 32 15-692

Одсек ради радним даном од 07:00-20:00 ч
Радном суботом од 08:00-18_00 ч.
© 2009. Sva prava zadržava vlasnik sajta - Dom zdravlja Stari grad.
Sajt kreirao WebLine. Nekretnine