Odeljenje za predškolsku decu

- organizacija službe -Odeljenje za predškolsku decu se sastoji iz 3 jedinice:


1. Savetovalište za zdravu decu sa posebnim ulazom, čekaonicom za zdravu decu, sa prostorijama za pripremu, pregled i vakcinaciju dece. Preventivni pregledi kod izabranog pedijatra i ultrazvučni pregled kukova se zakazuju lično i na telefon 3215-650

Ultrazvučni pregled kukova rade dva pedijatra : Prim dr Biljana Aleksić i Dr Dragoslava Đorđević. Pregledi se zakazuju lično na šalteru Odeljenja za predškolsku decu ili na telefon 3215-650.


2. Kurativa je prostor sa ulazom, čekaonicom i ordinacijama za bolesnu decu. Odmah nakon ulaza za bolesnu decu se nalazi izolacioni deo sa izolacionim boksom . Na ulazu i na šalteru odnosu prijemu i trijaži se nalazi obaveštenje o obaveznom prijavljivanju promena po koži dece medicinskoj sestri, radi sprovođenja te dece u izolacioni boks. Prijem i trijaža se obavljaju po proceduri prijema i trijaže - u odnosu na stanje i potrebe deteta, odnosno hitnost stanja i prioritete dece, koji se nalaze na tablama za obaveštenja.

Ove dve jedinice su izdvojene i prostorno i kadrovski.


3. Treća jedinica je Odsek za praćenje razvoja dece, u kome rade 2 diplomirana defektologa-somatopeda i 1 diplomirani defektolog - logoped.

© 2009. Sva prava zadržava vlasnik sajta - Dom zdravlja Stari grad.
Sajt kreirao WebLine. Nekretnine