Odsek za školsku decu

- Način rada -Uspešno lečimo akutne bolesti, brzo reagujemo diagnostičkim procedurama u nejasnim stanjima, pratimo tok hroničnih oboljenja. Vršimo vakcinacije po kalendaru obavezne imunizacije.
Stalno pratimo zdravstveno stanje sistematskim i kontrolnim pregledima.Obavljamo preglede radi upisa učenika u srednje škole i fakultete.Vršimo zdravstveni nadzor nad školamaŠkolski disoanzer sa savetovalištem za mlade predstavlja mesto prvog kontakta korisnika zdravstvenih usluga: učenika i roditeljima sa pedijatrom u sistemu zdravstvene zaštite.Koristimo otvoren pristup rada i bavimo se svim zdravstvenim problemima. Koristimo svoje znanje stečeno dugogodišnjim radom i znanje stečeno na edukacijama kao osnov za rešavanje nastalih problema. Sarađujemo sa svim drugim specijalistima na sekundarnom i tercijalnom nivou u sistemu zdravstvene zaštite.
© 2009. Sva prava zadržava vlasnik sajta - Dom zdravlja Stari grad.
Sajt kreirao WebLine. Nekretnine