Specijalističke službe

- Neuropsihijatrija -Одељење психијатрије и менталног здравља

Прим. Др Снежана Кузмановић

специјалиста неуропсихијатрије

Прим Др Зорица Миновић

специјалиста неуропсихијатрије

Психолог Бојана Граховац

дипломирани психологНалази се на III спрату

Телефон: 011/32 15 655

Прегледи се заказују уз упут изабраног лекара.

Радним даном од 07:00 до 20:00 часова.

Пауза:

пре подне од 10:00 до 10:30 часова

после подне од 16:00 до 16:30 часова

Методологија рада,према савременим принципима струке, подразумева тимски рад у коме

учествују,поред лекара специјалисте и здравствени сарадници -психолог.

Специјалистички прегледи/дијагностика ,уз спровођење адекватног амбулантног третмана.

Здравствено васпитни рад/групни и индивидуални/

Психолог:

Психолошка експлорација личности,из диференцијално дијагностичких,терапијских

разлога.

Ућешће у тимско дијагностичкој обради.

Учешће у раду Комисије за процену степена ометености деце у психофизичком развоју.

Индивидуална и групна психотерапија у различитим психотерапијским модалитетима.

Саветовање.

Здравствено-васпитни рад.

Рад у развојном саветовалишту

Едукативни рад у школи родитељства

Рад са одраслима -

Одељење психијатрије и менталног здравља-понедељак,среда,петак(пре подне)

тел:011/32 15 655

Рад са децом-

-одсек за праћење развоја предшколске деце-уторак -пре подне

тел:011/32 15 650

-одсек -саветовалиште за младе-четвртак -пре подне.

Тел:011/32 15 722
© 2009. Sva prava zadržava vlasnik sajta - Dom zdravlja Stari grad.
Sajt kreirao WebLine. Nekretnine