Specijalističke službe

- 05 Psihijatrija i mentalno zdravlje -Тим:Психолог Бојана Граховац
дипломирани психолог

Биљана Теофиловић

стоматолошка сестраНалази се на III спрату
Телефон: 011/32 15 655

Радно време
Понедељак - петак
07:00-20:00 часова

Пауза
Пре подне од     10:00-10:30 часова

После подне од 16:00-16:30 часова

Методологија рада,према савременим принципима струке, подразумева тимски рад у коме учествују,поред лекара специјалисте и здравствени сарадници -психолог.

Специјалистички прегледи/дијагностика одвијају се уз спровођење адекватног амбулантног третмана.
Здравствено васпитни рад се спроводи као групни и индивидуални.

Психолог:
Психолошка експлорација личности из диференцијално дијагностичких и терапијских разлога.
Ућешће у тимско дијагностичкој обради.
Учешће у раду Комисије за процену степена ометености деце у психофизичком развоју.
Индивидуална и групна психотерапија у различитим психотерапијским модалитетима.
Саветовање.
Здравствено-васпитни рад.
Рад у развојном саветовалишту
Едукативни рад у школи родитељства

Рад са одраслима -

Одељење психијатрије и менталног здравља - понедељак,среда,петак(пре подне)

тел:011/32 15 655

Рад са децом-

- одсек за праћење развоја предшколске деце-уторак -пре подне
тел:011/32 15 650

- одсек - саветовалиште за младе-четвртак - пре подне.
тел:011/32 15 722
© 2009. Sva prava zadržava vlasnik sajta - Dom zdravlja Stari grad.
Sajt kreirao WebLine. Nekretnine