Specijalističke službe

- Socijalna medicina --Одељење Заједнички медицински послови -

- Одсек за ампулиране лекове

- Одсек централне стерилизације

- Социјална медицина

Социјална медицина

Налази се на III спрату

Телефон: 011/32 15 670

Шеф одељења:

др Весна Борозан, спец. соц. медицине

VII спрат

Telefon:011/32 15 629

Формирање базе података релевантних за спроводјење свих области здравствене заштите на нивоу

локалне заједнице; праћење кретања хроничних незаразних болести ради њиховог раног

откривања и спречавања; учешће у организацији унутрашњег надзора над стручним радом и

израда елабората; израда здравствено-статистичких извештаја и праћење, координација и анализа

спроводјења квалитета здравствене заштите у Дому здравља.

Анализа структуре и функционисања здравствене установе примарне здравствене заштите, израда

плана/ извршења плана рада, ...__
© 2009. Sva prava zadržava vlasnik sajta - Dom zdravlja Stari grad.
Sajt kreirao WebLine. Nekretnine