Laboratorija

- Aktuelnosti -НОВО ПРИЗНАЊЕ ЗА КВАЛИТЕТ РАДА


Лабораторијска дијагностика Дома здравља Стари град, добила је сертификат за квалитет рада за : 2017, 2018, 2019, 2020. Сертификат се добија на крају календарске године и представља потврду међународне контроле квалитета.

Стручан кадар уз савремену дијагностичку опрему и сталну унутрашњу и спољашњу контролу обезбеђују корисницима наших услуга
ТАЧНУ И БРЗУ лабораторијску дијагностику.

Захваљујемо се целом колективу лабораторијске дијагностике на марљивом и професионалном раду, манаџменту на подршци и наравно нашим пацијентима који безрезервно верују у оно што радимо.
Трудићемо се да и надаље будемо најбољи, да пратимо унапређење дијагностичке опреме, дијагностичких процедура и радимо на стручном усавршавању наших запослених.

Бранимир Спасојевић
Одговорни техничар

Мр.пх Гордана Миковић Голубовић
шеф лабораторијске дијагностике

Екстерна контрола квалитета рада лабораторијске дијагностике.Најбољи у Дому здравља


Најбољи у Дому здравља
2020. година


Нова реакредитација Дома здравља Стари град, Агенције за акредитацију, показала је да смо још више унапредили квалитет рада и организацију лабораторијске дијагностике у односу на прву која је била 2013. год.
Тим лабораторије за акредитацију 2020. Био је у саставу:
Мр. пх Гордана Миковић Голубовић, шеф лабораторије
Бранимир Спасојевић, одговорни техничар
Оцењени смо опет са максималним бројем поена 100%.


2013. година
Агенција за акредитацију здравствених установа Србије на основу увида у документацију и разговора са комисијом за акредитацију лабораторијске дијагностике у саставу Мр. фар. Снежана Добривојевић-шеф лабораторије, Мр. фар. Јелена Кљајић Радошевић и Бранимир Спасојевић-главни лаборант, оценила је лабораторијску дијагностику Дома здравља Стри град са максималним бројем поена.
100%
Акредитација је добијена на седам година. Сваке године врши се поновно оцењивање и контрола квалитета рада.


ocene agencije za akreditaciju


Издавање лабораторијских налаза

Од 26.04.2012. лабораторијски налази се неће подизати на шалтеру лабораторије већ у амбуланти из које је пацијент упућен на преглед.

Пример:
Лекар шаље у лабораторију електронски упут и пацијенту издаје само потврду да је упут послат. Са том потврдом пацијент долази у лабораторију у року од 29 дана од дана издавања електронског упута (после тог рока електронски упут се аутоматски поништава и није га могуће реализовати, мора се поново послати од стране лекара).

Доласком у лабораторију пацијент на аутомату за доделу редног броја за пријем (који регулише редослед пријема у лабораторији) узима број и чека да буде прозван. Када се на дисплеју шалтера појави број који је пацијент добио, прилази шалтеру и завршава административне процедуре. Пацијент од шалтерског службеника добија бар-код налепнице и усмено упутство за даљи поступак. Уколико пацијент има и преглед урина прво предаје урин у соби 413 ( која се налази десно од шалтера ) где предаје флашицу са урином и баркод налепницу на којој пише урин. Затим сачека да га прозову у собу за вађење крви где лаборанту предаје остале баркод налепнице. Лаборант је дужан да идентификује пацијента ( пита га за име и презиме ) и провери да ли је име на баркод налепници исто које је казао пацијент. По завршеном вађењу крви пацијент одлази по резултате сутрадан или било који други радни дан код свог лекара где ће добити увид у своје резултате. Сви резултати су готови сутрадан по вађењу крви ( уколико шалтерски радник другачије не обавести пацијента ) или лекар нагласи у напомени електронског упута.

Уколико неко од пацијената има право на приоритет (пријем преко реда) лекар је дужан да то напише на потврди за долазак у лабораторију и обавезно упише у напомени у електронском упуту. Једино овако испоштована процедура обезбеђује пацијенту пријем преко реда.
Уколико је лекар у напомени нагласио да се резултати издају у лабораторији, због одласка на даље леење ван дома здравља, пацијент
ће о томе бити обавештен од стране шалтерског службеника и ти пацијенти ће налазе подизати на нашем шалтеру.

За све додатне информације позовите телефон 32 15 745 искљу
чиво од 10:00-18:30 ч.Analize koje se ne rade

За информације о анализама које се раде позовите тел: 011 32 15 745 од 10:00-18:30 h
© 2009. Sva prava zadržava vlasnik sajta - Dom zdravlja Stari grad.
Sajt kreirao WebLine. Nekretnine