Laboratorija

- Uputstvo pacijentu - ПРИПРЕМА ПАЦИЈЕНТА

1.12 сати пре вађења крви, не треба јести
2.Јутро на дан доласка у лабораторију не сме се пити млеко, чај,
   кафа,сокови
3.Донети први јутарњи урин у чашици из апотеке
4.Јутарњу дозу лекова узети после вађења крви
5.Уколико се тра
зи време крварења, минђуше обавезно скинути дан
   раније
6.Уколико се ради брис грла или усне дупље, саветује се да пацијен не
   доручкује и не пере зубе
Пријем пацијената је сваког радног дана од 07:05 - 09:00 часова без претходног заказивања, искључиво са потврдот лекара Дома здравља Стари град да је електронски упут послат.

Непокретни пацијенти који имају право вађења крви у стану, ове посете заказују на шалтеру лабораторије од 11:00 - 18:30 часова. У име пацијента мо
же доћи било ко, са  књизицом пацијента.
У зимском периоду пацијенти на кућну посету чекају максимално до 14 дана, изузев хитних пацијената којима је ординирајући лекар написао ХИТНО на упуту и оверио својим печатом ( у електронском упуту написати напомену ХИТНО ). Такве упуте реализујемо најдуше за 2-4 дана. Уколико се ради о редовним контролама за које пацијенати унапред имају утврђене термине од стране болнице  (хемотерапија, контрола ИНР-а ...) моле се пацијенти да што пре донесу упут како би били у могућности да испоштујемо заказане термине. Због процедура рада лабораторије и физичког ограничења броја пацијената које мо
земо да опслузимо на терену за 2 сата, често нисмо у могућности да дођемо код пацијента уколико се донесе упут и инсистира да се посета обави сутра. Молимо Вас да  водите рачуна о унапред заказаним прегледима и терапијама и донесете упут неколико дана унапред. 


Пријем пацијената за ОГТТ и дневни профил, због лабораторијских процедура код ових анализа, је искључво до 08:00 часова. После наведеног времена није могућ пријем за ове анализе.

За контролу ИНР (орална антикоагулантна терапија), пацијенти не узимају антикоагулантну терапију пре вађења крви.

 Право на приоритет

Право на приоритет- пријем преко реда имају:
1. ТРУДНИЦЕ
2. ПАЦИЈЕНТИ КОЈИ РАДЕ ДНЕВНИ ПРОФИЛ И ТЕСТ ОПТЕРЕЋЕЊА ГЛУКОЗОМ
    ( само до 08:00)
3. ПАЦИЈЕНТИ КОЈИМА ЈЕ ЛЕКАР ЗБОГ БОЛЕСТИ ИЛИ ЛОШЕГ ОПШТЕГ СТАЊА  НАПИСАО И ОВЕРИО ПРИОРИТЕТ НА УПУТУ.
4. ПАЦИЈЕНТИ КОЈИ ПРЕДАЈУ САМО УРИН.

Систем је програмиран тако да без обзира да ли има већ издатих бројева са приоритетом, труднице прозива одмах иако је број узела после Вас.
Труднице систем аутоматски поставља на прво место за прозивање. Када нема трудница прозивају се остали пацијенти са приоритетом по редоследу доласка.
Сви пацијенти који имају право на приоритет биће прозвани на шалтеру бр. 3.
Редовни пацијенти се прозивају на шалтерима 1 и 2. Када у ч
екаоници нема пацијента са правом приоритета и шалтер 3 преузима редовне пацијенте.
Молимо вас пратите бројеве на мониторима у ћ
екаоници, ту ћете видети када сте прозвани и на који шалтер да се јавите.
Не прилазите шалтеру пре него што вас прозову.
Максимално време
чекања до 60 минута.Pravo na prioritet

Pravo na prioritet- prijem preko reda imaju:
1. TRUDNICE
2. PACIJENTI KOJI RADE DNEVNI PROFIL I TEST OPTEREä†ENJA GLUKOZOM
    ( samo do 07:45)
3. PACIJENTI KOJIMA JE LEKAR ZBOG BOLESTI ILI LOŠEG OPŠTEG STANJA  NAPISAO I OVERIO PRIORITET NA UPUTU.
4. PACIJENTI KOJI PREDAJU SAMO URIN.


Sistem je programiran tako da bez obzira da li ima već izdatih brojeva sa prioritetom, trudnice proziva odmah iako je broj uzela posle Vas.
Trudnice sistem automatski postavlja na prvo mesto za prozivanje. Kada nema trudnica prozivaju se ostali pacijenti sa prioritetom po redosledu dolaska.
Svi pacijenti koji imaju pravo na prioritet biće prozvani na šalteru br. 3.
Redovni pacijenti se prozivaju na šalterima 1 i 2. Kada u č
ekaonici nema pacijenta sa pravom prioriteta i šalter 3 preuzima redovne pacijente.
Molimo vas pratite brojeve na monitorima u ć
ekaonici, tu ćete videti kada ste prozvani i na koji šalter da se javite.
Ne prilazite šalteru pre nego što vas prozovu.
Maksimalno vreme
čekanja do 60 minuta.
© 2009. Sva prava zadržava vlasnik sajta - Dom zdravlja Stari grad.
Sajt kreirao WebLine. Nekretnine