Laboratorija

- Uputstvo pacijentu - 

PRIPREMA PACIJENTA
1.12 sati pre vađenja krvi, ne treba jesti
2.Jutro na dan dolaska u laboratoriju ne sme se piti mleko, čaj,
   kafa,sokovi
3.Doneti prvi jutarnji urin u čašici iz apoteke
4.Jutarnju dozu lekova uzeti posle vađenja krvi
5.Ukoliko se tra
zi vreme krvarenja, minđuše obavezno skinuti dan
   ranije
6.Ukoliko se radi bris grla ili usne duplje, savetuje se da pacijen ne
   doručkuje i ne pere zube
Prijem pacijenata je svakog radnog dana od 07:05 - 09:00 časova bez prethodnog zakazivanja, isključivo sa potvrdot lekara Doma zdravlja Stari grad da je elektronski uput poslat.

Nepokretni pacijenti koji imaju pravo vađenja krvi u stanu, ove posete zakazuju na šalteru laboratorije od 11:00 - 19:00 h. U ime pacijenta mo
ze doći bilo ko, sa odgovarajućim uputom i knjizicom pacijenta.
U zimskom periodu pacijenti na kućnu posetu čekaju maksimalno do 14 dana, izuzev hitnih pacijenata kojima je ordinirajući lekar napisao HITNO na uputu i overio svojim pečatom ( u elektronskom uputu napisati napomenu HITNO ). Takve upute realizujemo najduše za 2-4 dana. Ukoliko se radi o redovnim kontrolama za koje pacijenati unapred imaju utvrđene termine od strane bolnice  (hemoterapija, kontrola INR-a ...) mole se pacijenti da što pre donesu uput kako bi bili u mogućnosti da ispoštujemo zakazane termine. Zbog procedura rada laboratorije i fizičkog ograničenja broja pacijenata koje mo
zemo da opsluzimo na terenu za 2 sata, često nismo u mogućnosti da dođemo kod pacijenta ukoliko se donese uput i insistira da se poseta obavi sutra. Molimo Vas da  vodite računa o unapred zakazanim pregledima i terapijama i donesete uput nekoliko dana unapred. 


Prijem pacijenata za OGTT i dnevni profil, zbog laboratorijskih procedura kod ovih analiza, je isključvo do 08:30h. Posle navedenog vremena nije moguć prijem za ove analize.

Za kontrolu INR (oralna antikoagulantna terapija), pacijenti ne uzimaju antikoagulantnu terapiju pre vađenja krvi.

 Pravo na prioritet

Pravo na prioritet- prijem preko reda imaju:
1. TRUDNICE
2. PACIJENTI KOJI RADE DNEVNI PROFIL I TEST OPTEREä†ENJA GLUKOZOM
    ( samo do 07:45)
3. PACIJENTI KOJIMA JE LEKAR ZBOG BOLESTI ILI LOŠEG OPŠTEG STANJA  NAPISAO I OVERIO PRIORITET NA UPUTU.
4. PACIJENTI KOJI PREDAJU SAMO URIN.


Sistem je programiran tako da bez obzira da li ima već izdatih brojeva sa prioritetom, trudnice proziva odmah iako je broj uzela posle Vas.
Trudnice sistem automatski postavlja na prvo mesto za prozivanje. Kada nema trudnica prozivaju se ostali pacijenti sa prioritetom po redosledu dolaska.
Svi pacijenti koji imaju pravo na prioritet biće prozvani na šalteru br. 3.
Redovni pacijenti se prozivaju na šalterima 1 i 2. Kada u č
ekaonici nema pacijenta sa pravom prioriteta i šalter 3 preuzima redovne pacijente.
Molimo vas pratite brojeve na monitorima u ć
ekaonici, tu ćete videti kada ste prozvani i na koji šalter da se javite.
Ne prilazite šalteru pre nego što vas prozovu.
Maksimalno vreme
čekanja do 60 minuta.
© 2009. Sva prava zadržava vlasnik sajta - Dom zdravlja Stari grad.
Sajt kreirao WebLine. Nekretnine