Stomatologija

- Ambulanta za hitni prijem -AMBULANTA ZA HITNI PRIJEM

 

U ambulanti 101 na mezaninu  ukazuje se hitna stomatološka pomoć svim pacijentima ( urgentna stanja-bol, otok).

радно време од свакога дана од 00 до 24 часа

 

Dr Durutović Dejan    – tel: 2635-236

Dr Lasica Dragan        – tel: 2635-236

Dr Roganović Miloš    – tel: 2635-236
© 2009. Sva prava zadržava vlasnik sajta - Dom zdravlja Stari grad.
Sajt kreirao WebLine. Nekretnine