Medicina rada

- Лекарска уверења - радни однос -Административна такса

На основу Закона о локалној самоуправи престала је обавеза плаћања републичке административне таксе .Документа и начин плаћања

Са собом понети важећу личну карту
Нацин плацања кеш или чекови грађана
Уплата за лекарска уверења уплаћује се на нашем шалтеру 1. спрат левоЦена уверења

Административни и слични послови.
Бука.
Тежак физички рад.
Рад на висини.
Чувари са оружјем и ватрогасци.
Руковаоци грађевинских машина и професионални возачи.

Ценовник можете погледати кликом на ПДФ документ


Ценовник - Медицина рада -30.10.19.


Листа занимања

За радна места без повећаног ризика и за радна места са повећаним ризиком средње тежак и тежак физички рад , рад у присилном положају, рад који захтева веће психофизичко оптерећење, рад у условима повишене буке- локалних и општих вибрација, рад са изложеношћу биолошким штетностима, рад на висини, рад у унутрашњем транспорту као возачи виљушкара, дизалица , транспортера, грађевинских и пољопривредних машина, управљање моторним возилима свих категорија у јавном саобраћају.
© 2009. Sva prava zadržava vlasnik sajta - Dom zdravlja Stari grad.
Sajt kreirao WebLine. Nekretnine