Medicina rada

- Процена ризика радног места -Дом здравља Стари град поседује лиценцу за обављање послова безбедности и здравља на раду.
Израда Акта о процени ризика на радном месту и радној околини.
Учешће специјалисте Медицине рада у процени ризика на радним местима
Начелник службе информације на телефон
32 36 006
или 32 34 794
Све заинтересоване фирме и предузе
ћа уколико желе израду Акта о процени ризика на радном месту и радној околини  уз достављени  захтев морају приложити:

1. основне податке о предузе
ђу (назив , делатност којом се бави)

2. седиште фирме,
тачна адреса

3. број радних места на којима треба извршити процену ризика према систематизацији

4. овла
шћена контакт особа са бројевима телефона, фиксни, факс, мобилни и маил адреса
© 2009. Sva prava zadržava vlasnik sajta - Dom zdravlja Stari grad.
Sajt kreirao WebLine. Nekretnine