Medicina rada

- Остале услуге -Анализа повреде на раду, професионална обољења и болести у вези са радом.

Непосредна сарадња са лицем за безбедност и здравље на раду са едукацијом запослених за безбедан и здрав рад.

Обављање :

предходних прегледа ( код заснивања радног односа )

контролно периодичних прегледа - циљаних прегледа

Ценовник услуга у ПДФ-уЦеновник - Медицина рада -30.10.19.© 2009. Sva prava zadržava vlasnik sajta - Dom zdravlja Stari grad.
Sajt kreirao WebLine. Nekretnine