VAŽNI TELEFONI50 telefona i adresa DZ Stari grad

  Najvazniji telefoni i adrese
DZ Stari grad
  UMEMORIŠITE U VAŠE MOBILNE APARATE !
    

I
SLUZBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ZENA
 


Ambulanta br.117
  011 3215 647

II

 SLUZBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE

   Ambulanta za školsku i predškolsku decu
  011 3215 722

   Simina 27,2. sprat
     

Ambulanta za laboratorijsku dijagnostiku dece (prostorija 208)
 
011 3215 782

  Ambulanta za briseve i urinokulture (prostorija 206 )
  011 3215 715

  III 
SLUZBA ZA SPECIJALISTIČKE DELATNOSTI
   

Ambulanta za fizikalnu medicinu
  011 3215 621
011 3215 661

  Simina 27,  prostorija 120 (1.sprat)
 


Ambulanta ORL
  011 3215 754

  Simina 27, prostorija 313 (3.sprat)
   
 
Ambulanta za neuropsihijatriju
  011 3215 655


Simina 27 prostorija 309 (3.sprat)
 


Ambulanta za oftalmologiju
  011 3215 718

  Simina 27 prostorija 311 (3.sprat)
   

Ambulanta za internu medicinu-kardiologiju   011 3215 666


Simina 27 prostorija 306 (3.sprat)
 


IV
SLUBA ZA DIJAGNOSTIKU

 


Ambulanta za laboratorijsku dijagnostiku   011 3215 745Simina 27,prostorija 410 (4.sprat)  


Ambulanta za rentgen dijagnostiku  
011 3215 724Simina 27 prostorija 401 (4.sprat)
 

  Ambulanta za ultrazvučnu dijagnostiku
  011 3215 723


Simina 27 prostorija 406 (4.sprat)
 


                      V
SLUBA ZA STOMATOLOŠKU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
 


Ambulanta za odrasle „Mazestik“   011 2635 236
 
Obilićev venac 30 (1. sprat) 
 

 
Ambulanta za dečju i preventivnu stomatologiju   011 3215 706
011 3215 726

011 3215 735

011 3215 736 
Simina 27, prostorije 510-514 ( 5. sprat )
   

Ordinacija „Prva beogradska gimnazija“   011 2629 887

Cara Dušana 61 ( ugao sa Dositejevom )  

  Ordinacija „Vrtić Skadarlija“
  011 3391 250
  Dalmatinska 1 ( ugao sa Palmotićevom )    

Ordinacija „ETŠ Nikola Tesla“   011 2682 582
  Kraljice Natalije 31 ( ugao sa Balkanskom )    

Ordinacija „Pravno poslovna škola“  
011 3240 397

  Svetogorska 48 ( ugao sa Takovskom    
  Ordinacija „Prva ekonomska škola“   011 3370 780


Cetinjska 5-7 ( ugao sa Bulevarom Despota Stefana )  

   Ordinacija „O.Š. Vuk Karadzić       011 3348 762  
   Takovska 41 ( ugao sa Dzordza Vašingtona )      
   Ordinacija „O.Š. Braća Baruh“    011 2183 555  
   Braća Baruh 12 ( ugao sa Solunskom )      
   Neodlona pomoć u stanu i kućno lečenje
  011 3215 610 
011 3215 770


Simina 27, prostorija 508 (5.sprat)
 

  Deurna ambulanta
  011 3215 770
011 3215 610


Simina 27, prostorija 003 (prizemlje,glavni ulaz)
 

                         VI
SLUBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ODRASLIH STANOVNIKA
   
  Preventivni centar-savetovalište za dijabet
  011 3215 777
011 3215 705


   Simina 27, prostorija 608 ( 6. sprat )      
   Ambulanta za polivalentnu patronau
   011 3215 715
 
   Simina 27, prostorija 610 ( 6. sprat )      
   Ambulanta Simina
(prijem 1)

   011 3215 743
 
  Simina 27, prostorija 603 ( 6. sprat )    

Ambulanta Simina
(prijem 2)

  011 3215 709


Simina 27, prostorija 606 ( 6. sprat )  

  Ambulanta Simina
(prijem 3)

  011 3215 672


Simina 27, prostorija 613 ( 6. sprat )  

  Ambulanta Simina
(prijem 4)

  011 3215 783


Simina 27, prostorija 508 (5.sprat)
 

  Previjalište
  011 3215 751

   Simina 27, prostorija 505 (5.sprat)
     
  Ambulanta "Venizelosova"
  011 3226 354
011 3288 144

  Venizelosova 1 (ugao sa orKlemensoa)
 

 
Ambulanta "Dubrovačka"
  011 2635 306
011 2633 931

  Dubrovačka 26 (ugao sa Solunskom)
   


Ambulanta "Kosta Stojanović"
  011 3221 554


    Koste Stojanović 2
    (ugao sa Palmotićevom)

 

 
Ambulanta "Topličin venac"

  011 2635 344
011 3288 659

  Topličin venac 29 (ugao sa Pop Lukinom)
   
 
SLUBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA
 

   Ambulanta za preventivne preglede
(sistematski pregledi,uverenja)
   011 3234 794
011 3234 795
 
   Dorda Vašingtona 19 (ugao sa Palmotićevom)      
 
Ampulirani lekovi
  011 3215 633

  Simina 27, prostorija 307 (3.sprat)  

 
 

  VII
SLUZBA ZA NEMEDICINSKE POSLOVE
 

 
Pravni, kadrovski i administrativni poslovi
  011 3215 602

  Simina 27  

   
Finansijski i računovodstveni poslovi
   011 3215 628

  Simina 27  

   
Poslovi bezbednosti i zaštite na radu
  011 3215 739


Simina 27  

               Načelnik tehničke slube
Poslovi odrzavanja objekta i transporta
  011 3215 623


Simina 27  

         
   Kabinet za internu reviziju
   011 3215 766
 

Simina 27, kancelarija 705 ( 7. sprat )    

Kabinet direktora   011 3215 657
 
Simina 27, kancelarija 701 ( 7. sprat )
   

email : dzstarigrad@sbb.rs  

 
www.dzstarigrad.org
   
 
PIB: 100043969
   
 
Matični broj: 07031521  
© 2009. Sva prava zadržava vlasnik sajta - Dom zdravlja Stari grad.
Sajt kreirao WebLine. Nekretnine