Patronažna služba

- Kako do roditeljskog dodatka -original izvoda iz matične knjige rodjenih za svu decu ne stariju od 6 meseci
original uverenje o državljanstvu RS ne starije od 6 meseci
fotokopija lične karte majke
fotokopija overene zdravstvene knjižice majke
uverenje Centra za socijalni rad po mestu stanovanja majke, da ona neposredno brine o detetu za koje se podnosi zahtev i da nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rodjenja
fotokopija prijave prebivališta za decu

2 fotokopije kartice tekućeg računa majke kod Poštanske štedionice ili 2 fotokopije prve strane štedne knjižice kod Poštanske štedionice.
Visina roditeljskog dodatka utvrdjuje se u odnosu na dan rodjenja deteta.
Dodatne informacije tel: 3215 - 717 od 07:00 - 09:00hPravo na roditeljski dodatak ostvaruje se za prvo, drugo, treće i četvrto dete. Redosled rodjenja utvrdjuje se prema broju živorodjene dece majke u momentu podnošenja zahteva. Zahtev se podnosi najkasnije do trećeg meseca života deteta.
© 2009. Sva prava zadržava vlasnik sajta - Dom zdravlja Stari grad.
Sajt kreirao WebLine. Nekretnine