Patronažna služba

- Право на туђу негу и помоћ -Документација за новчани додатак за туђу негу и помоћ

Право на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица има осигураник и корисник пензије,коме је због повреде или болести неопходна помоћ и нега а не могу да се самостално облаче,крећу по кући и који су на дијализи најмање 3 пута недељно.

У случајевима када инвалидска комисија процени да здравствено стање може се побољшати,заказује се контролни преглед.

Документација за новчани додатак за туђу негу и помоћ:

-медицинска документација од лекара специјалисте  о постојању потребе за помоћи и негом другог лица

-фотокопија личне карте назив и адреса установе социјалне заштите за смештај старих лица,ако је подносилац захтева  смештен у такву установу. 

-здравствена књижица

-образац-захтев за признавање права на новчану накнаду за негу и помоћ другог лица (образац се може добити у филијали Фонда ПИО).

Захтев за новчану накнаду подноси се надлежној филијали пензијско-инвалидке заштите.
© 2009. Sva prava zadržava vlasnik sajta - Dom zdravlja Stari grad.
Sajt kreirao WebLine. Nekretnine