Patronažna služba

- Информације о служби -Локација : Симина 27 -VI sprat

Радно време службе :од 07 до 20 часова  

(07часова -09 часова и од 13часова до 15 часова у Дому здравља а након тога на терену)

укључујући суботу ,недељу и све празнике.

Електронска пошта: patronazna.sluzba.dzsg@gmail.com

Одговорна сестра службе вмс Оливера Дамњановић

Делокруг рада службе:

Програм чине посете породици пре свега вулнерабилним групацијама:

бабињаре и новорођенчад,одојчад,деца у другој и четвртој години,особе старије од 65 година и хронични болесници као и посете особама са инвалидитетом.

Посете по налогу изабраног лекара према здравственој  индикацији.

Здравствено васпитни рад спроводи се у кординацији са Превентивним  центром и другим службама Дома здравља и заједници. Велики део активности се одвија кроз акције(Базаре здравља)учествује у свим тимовима за здравље заједнице као и у националним и локалним кампања,пратећи важне датуме  из календара јавног здравља.

У основној  и средњој школи,користећи различите методе рада утиче на формирање здравих ставова и одговарајућег понашања деце и омладине.Постоји утврђени програм и одговарајуће

теме за одређен узраст деце.

Служба ППС пружа подршку раном развоју детета саветујући родитеље о стимулацији развоја,дојенју,безбедном окружењу,развоју привржености и другим аспектима значајним за развој и здравље деце.

Патронажне сестре укључене у рад школе родитељства са темама дојење и нега новорођенчета.

Школа за исхрану одојчад(исхрана у првој години живота-увођење немлечне исхране)одржава се сваког другог четвртка у месецу .

У служби ради седам виших медицинских сестара-техничара.
© 2009. Sva prava zadržava vlasnik sajta - Dom zdravlja Stari grad.
Sajt kreirao WebLine. Nekretnine