Aktuelnosti

IZABERITE SVOG LEKARA

Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih je mesto Vašeg prvog kontakta sa nama ako imate više od 18 godina.
Imamo potpuno otvoren i pozitivan pristup za sve Vaše zdravstvene probleme.
Lečimo vaše akutne i hronične zdravstvene poremećaje u saradnji sa drugim specijalnostima.
Dajemo preporuke za očuvanje i unapređenje zdravlja uvažavajući Vašu ličnost.
Čuvajući Vaše zdravlje čuvamo zdravlje porodice i zajednice.VAKCINACIJA

Obavezne vakcinacije
Ako imate 30,40,50,60 godina proverite kod izabranog lekara da li ste zaštićeni protiv tetanusa!
Zakonom je propisana redovna vakcinacija!
Ako ste oboleli od šećerne bolesti i primate insulin, obavezna je vakcinacija protiv Hepatitisa B!
Ako imate neko hronično oboljenje ili ste stariji od 65 godina poželjno je da se svake jeseni vakcinišete protiv gripa!

O  OVOME  BRINU  IZABRANI  LEKARI  NAšEG  DOMA  ZDRAVLjA!

Ako  dosad  niste izabrali  lekara  uradite to ODMAH !SITEMATSKI PREGLEDI

Za sve pacijente Doma zdravlja Stari grad organizovani su sistematski pregledi u ambulantama  po opredeljenom lekaru.

Pored sistematskih pregleda uradiće Vam se i :

Ciljani  pregled  na  karcinom  debelog  creva Ako imate preko 50 godinapoželjno je da jednom godišnje uradite test na neprimeetno krvarenje u stolici!
(Posedujemo  najsavremeniji  test  koji  ne  zahteva  pripremu  i  možete  ga  uraditi  odmah!)

© 2009. Sva prava zadržava vlasnik sajta - Dom zdravlja Stari grad.
Sajt kreirao WebLine. Nekretnine