O nama

Дом здравља Стари град некад и сад


Централна амбуланта код „Лондона“ у Београду, основана 1923. године. Била  је  прва установа за пружање здравствене заштите становништву Београда  и представљала је претечу дома здравља. У њој су се обављани лекарски прегледи али се и пружала помоћ на нивоу болничара и лекарских помоћника.

Правилником о раду домова здравља из 1930. године дефинисана је улога и надлежност ове установе са обавезним следећим одељењима:
Диспанзер за матере и децу, Школска поликлиника, Бактериолошко-епидениолошко и хемијско одељење, Диспанзер за туберкулозу и Хигијенска слу
жба. Мажестик–зубна поликлиника основана још 1944. као Војна зубна амбуланта на месту познате приватне зубне клинике “Др Шнур“ из 1926.

 

 01. јула 1948. године, пре 60 година, формирана Поликлиника и Здравствени центар Народног одбора Првог рејона, па се за тај датум практично везује  оснивање Дома здравља “ Стари град“. Установа се налазила у згради Београдског бродарског друштва, на углу Капетан Мишине и Јевремове улице.
У приземном делу зграде се налазило пријемно одељење, интернистичка слу
жба и гинеколошка амбуланта, на првом спрату су се налазиле амбуланта за очне и ушне болести, лабораторија и рентген. Године 1959. дошло је до укидања приватне лекарске праксе па је на територији општине Стари град формирано 7 секторских амбуланти и то по месним заједницама.То су биле амбуланте у улици  Солунској, ЂуреЂаковић, Цетињској, Косте Стојановић, Кондиној, Топличином венцу и Риге од Фере.

 

 Дом здравља Стари град, са седиштему улици Симиној број 23-27, регистрован је као установа  у Окружном привредном суду у Београду 28.децембра1965.године са делокругом и задацима за куративно- превентивну здравствену заштиту деце предшколског и школског узраста, осигураника и осталих грађана. У Дому  постоје врло развијене Службе за здравствену заштиту деце, жена, одраслих, дијагностика (лабораторија, рентген одељење,ултразвучна дијагностика),поливалентна патронажа, специјалистичке службе (интерна медицина, психијатрија, физикална, офталмологија, оториноларингологија чак и хирургија) и стоматологија.

 


© 2009. Sva prava zadržava vlasnik sajta - Dom zdravlja Stari grad.
Sajt kreirao WebLine. Nekretnine